Plan för att förhindra erkännanden genom tortyr i Kina ifrågasätts
Indonesiska Falun Gong-utövare visar upp hur kinesisk polis torterar fångar under en protest i Jakarta den 7 oktober 2006. Adek Berry/AFP/Getty Images)


Tortyr av misstänkta för att få fram erkännanden är vanligt förekommande i Kina. Nyligen har emellertid ministeriet för offentlig säkerhet och högsta domstolen sagt att de tänker införa ett pilotprogram som syftar till att misstänka personer uppmuntras att anmäla polisen om de torteras under förhör, enligt artiklar på Kinas stora internetportaler och tidningar.

Experter är emellertid oroade över att pilotprogrammet kan vara en tom gest, eftersom Kina inte har följt FN:s konvention mot tortyr trots att man skrev under den 1988. 

Internetportaler som Sohu och Sina.com publicerade artiklar om ett pilotprogram som startades i staden Wuhus interneringscenter i Anhuiprovinsen. Enligt dem uppmuntras nu misstänkta att göra anmälan om polis överträder sina befogenheter, istället för att fall av tortyr utreds efter att förhöret har ägt rum.

En kinesisk brottmålsadvokat, som valde att bara omnämnas som ”Li” eftersom han talade om känsliga, politiska frågor, berättade för Epoch Times att dessa åtgärder inte kommer att ha djupgående effekter. Han sade att till och med polisassistenter regelbundet misshandlar folk vid interneringscentret.

– Om det juridiska systemet inte är oberoende, om man inte ihärdigt arbetar för att skydda mänskliga rättigheter, då kommer de här små förändringarna endast att skyla över tidigare misstag, sade Li.

Regimens polismyndighet och rättsväsende i Kina kritiseras regelbundet internationellt för sitt godtycke och våldsamhet, och vad många anser är utbredd orättvisa och ofta grymhet. USA:s utrikesministerium sade i sin människorättsrapport 2011 att Kina är ett av de värsta länderna vad gäller brott mot mänskliga rättigheter.

Översatt från engelska