Piratkopior för en halv miljard beslagtogs inom EU i fjol
Mängder av piratkopierade produkter stoppas och förstörs, bara i Europa beslagtogs det saker till ett värde av 617 miljoner euro. (Foto: China Photos/Getty Images)


36 miljoner piratkopierade artiklar till ett värde på sammanlagt 617 miljoner euro stoppades av tullmyndigheterna i EU under 2014. I Sverige stoppades under samma tid 20 000 piratkopior vid 350 tillfällen. Enligt en rapport från EU-kommissionen.

– Under fjolåret ingrep Tullverket bland annat mot skor, accessoarer och reservdelar till mobiler, sade Per Holgersson, specialist på immaterialrätt och produktsäkerhet på Tullverket.

Piratkopiering växer explosionsartat

Flest piratkopierade produkter kommer från Asien och Kina. Störst antal ingripanden görs i postflödet, och det mesta av det som omhändertas förstörs. Det är inte bara de som distribuerar och återförsäljer och tillverkar legalt som drabbas, även samhället förlorar skatteintäkter och arbetstillfällen. Det kostar också pengar att bekämpa den illegala verksamheten.

Produkterna är ofta undermåliga i kvalitet och uppfyller inte produktsäkerhetskrav. De kan också utgöra fara för konsumenterna. Marknaden är bred och alla branscher påverkas. En stor källa till piratkopiorna är internet.

Det krävs en höjning av kunskapsnivån om piratkopiering i samhället. Tullverket har tillsammans med Läkemedelsverket, polisen, PRV, Konsumentverket och åklagarmyndigheten ingått i ett myndighetsverk mot piratkopiering.