Piratfiske är ett hot mot fisket i världen
Fiskare på en thailändsk båt. När piratfisket undersöktes fann man bevis på människosmuggling, slavarbete och att våld användes i thailändska fiskeindustrin. (Courtesy of Environmental Justice Foundation, www.ejfoundation.org)


llegalt, orapporterat och oreglerat fiske – mer känt som piratfiske – är ett av de största hoten mot fisket i världen.

Genom att ignorera nationella och internationella lagar, orsakar piratfiskare att marina livsmiljöer skadas och undergräver känsliga kustsamhällen som är beroende av havet för sin livsmedelsförsörjning och sitt uppehälle.

– Piratfiskeoperatörerna är förödande för fisket och den biologiska mångfalden, de stjäl från några av de fattigaste på vår jord, förstör försörjningsmöjligheter och skadar säkerheten för vår havsmiljö, säger Steve Trent, verkställande direktör för Environmental Justice Foundation (EJF) i ett e-postmeddelande.

Stiftelsen arbetar med lokala orter för att bygga upp ett nätverk och skapa en effektiv övervakning av piratfisket, såsom i Sherbro River-området i södra Sierra Leone, där stiftelsen har arbetat sedan 2009 för att dokumentera piratfiske.

– Enbart i Afrika förlorar man över 1 miljard dollar varje år på grund av piratfiske. Detta har inte bara en förödande effekt på våra hav och det marina livet, utan också på otaliga utsatta människor i avlägsna samhällen i utvecklingsländer vars försörjning och livsmedelssäkerhet blir allvarligt hotad, säger Trent.

Piratfisket i världen uppskattas uppgå till mellan 10 miljarder-23 miljarder amerikanska dollar per år.

Enligt Trent har stiftelsen även dokumenterat extrema människorättsbrott ombord på illegala fiskefartyg, från barnarbete till människohandel och till och med mord.

– För en tid sedan samlade EJF vittnesmål från burmesiska arbetare, så unga som 16 år, som hade smugglas till Thailand och sedan tvingats arbeta på fiskefartyg. Fram tills deras räddning några månader senare, utsattes de för svåra, ofta våldsamma arbetsförhållanden utan lön, säger Trent.

Thailands fiskeindustri sysselsätter mer än 650 000 personer och exporterade skaldjur till ett värde av 7,3 miljarder amerikanska dollar 2012.

För att belysa problemet med piratfiske inledde stiftelsen en kampanj som heter ”Save the Sea” förra året, tillsammans med hjälp av 13 deltagande restauranger.

I år valde 31 ledande internationella restauranger att delta i kampanjen, genom att höja medvetenheten om hållbart fiske och bidra till EJF:s kampanj under juni månad.

En av de restauranger som valde att stödja kampanjen är One-O-One Restaurant, en av de finaste fiskrestaurangerna i London.

– One-O-One är glada över att kunna stödja EJF:s kampanj. Som kock, ivrig fiskare och som själv växt upp på kusten, brinner jag verkligen för fisk och skaldjur, och jag jobbar på att hitta sätt att skapa nya rätter för One-O-Ones meny som innebär att vi använder fisk och skaldjur som skapar hållbarhet så långt det är möjligt, säger Pascal Proyard, chefskock på One-O-One, i ett mejl.

Gästerna hade möjlighet att skänka 1 pund, 1 euro eller 10 Hongkong-dollar i donation till EJF under hela juni månad och restaurangerna serverade endast fisk av högsta kvalitet och hållbar producerad fisk.

– Att säkerställa att vi bevarar våra värdefulla fiskbestånd är väldigt viktigt för mig, eftersom jag vill att min son ska växa upp och kunna njuta av fisk och skaldjur precis som jag gör. Kampanjer som denna är avgörande för att öka medvetenheten om ett växande problem och försäkra att kommande generationer får njuta av fisk och skaldjur, sade Proyard.