Pirater fortsätter härja utanför Somalias kust
Tyska ledarskapsakademin. (Foto: Thilo Gehrke)


Sedan Somalia kollapsade 1991 har Adenviken varit det värst drabbade området när det gäller trakasserier och kidnappningar under vapenhot på tankers, handelsfartyg och kryssare. Åtskilliga marinsoldater har fått betala med sina liv på grund av denna försvarslöshet. Rederierna undviker att rapportera om kidnappningarna till myndigheterna eftersom de fruktar att deras framtida inkomster kommer att försenas av utdragna utredningar.

Sjöröveri är en lönsam verksamhet på haven utanför Somalias kust. Sedan statschefen Siad Barre flydde landet 1991 finns där inga statliga myndigheter, så varken polis eller kustbevakning finns tillgänglig för att patrullera på kustvattnen. I april i år kapade pirater lyxjakten ”Le Ponaut” nära Somalias kust.

Lösensumman för skepp och besättning överstiger ofta värdet av skeppet inräknat all utrustning. Detta är en ny trend i piratverksamheten. Krigsherrarna har förflyttat sina plundringståg till havet. Vid det här laget är det svårt att dra en gräns mellan terror och piratbekämpning.

Så sent som torsdagen den 18 september kapade beväpnade banditer tre skepp i vattnen utanför Somalias kust. Förra året inkom 263 rapporterade fall av attacker i världen, vars skadekostnader beräknas ha uppstigit till omkring 13 miljarder euro. Med tanke på den drastiska ökningen av kapningar till havs har EU beslutat att godkänna ytterligare antiterroristoperationer.

– Den tyska centralregeringen höll nyligen en konferens med EU:s internationella samfund i syfte att fatta ett beslut som möjliggör för den tyska flottan att övervaka pirater, berättade den tyske försvarssekreteraren Franz Josef Jung.

Han tillade att tysklands beväpnade armé inte har befogenheter att ingripa vid kriminella handlingar eftersom brottsbekämpning enligt lagen är polisens uppgift.

Översatt från engelska: