Piratattackerna i Somalia har nästan upphört
Ett holländskt krigsfartyg som ingick I EU:s marinstyrka patrullerade den 5 september utanför Mogadishu-kusten, Somalia. Marinstyrkans roll var att förhindra eventuella piratattacker i området. EU har haft mellan fem och tio krigsfartyg utanför Somalias kust sedan 2008 för att eskortera humanitära hjälpsändningar och omintetgöra piratattacker på handelsfartyg. (Foto: Simon Maina / AFP)


Kraftåtgärder mot piratverksamheten har haft en dramatisk effekt på antalet piratattacker utanför Somalias kust de senaste fem åren. Piratattackerna var som värst under åren 2009 och 2010 då 46 respektive 51 fartyg kapades.

Antalet piratrelaterade incidenter, bland annat ombordstigning och skottlossning mot fartygen var som värst 2010 med 182 incidenter.

Gemensamma insatser med internationella sjöstridspatruller och råd till sjökaptener som seglar i farliga farvatten utanför Somalias kust om hur man förhindrar piratattacker har haft mycket goda effekter.

Kapade fartyg och piratrelaterade aktiviteter utanför Somalias kust 2008 till januari 2014.

Kapade fartyg blå staplar    Antal incidenter svarta staplar


Källa: http://www.statista.com/

Källa: http://www.statista.com/

Översatt från engelska.