Piratattacker når rekordhöga nivåer världen över
En somalisk pirat bär sitt högkalibriga vapen på en strand i centrala Somalia i staden Hobyo den 20 augusti, 2010. (Foto: Roberto Schmidt/AFP/Getty Images)


Antalet piratattacker nådde en rekordhög nivå under de tre första månaderna 2011. Runt om i världen har det rapporterats om 142 attacker.

Attackstatistiken från en rapport, som offentliggjordes den 14 april av Internationella handelskammaren och International Maritime Bureau (IMB), visar att nästan 70 procent av attackerna skedde utanför Somalias kust i Adenviken och Arabiska havet.

Somaliska pirater har kapat 15 fartyg och 299 människor har tagits som gisslan i år i området, och totalt 97 attacker har rapporterats. Förra året rapporterades det om 35 attacker runt Somalia under samma period.

Somaliska pirater håller för närvarande 596 besättningsmän och 28 fartyg som gisslan.

Chefen för IMB, kapten Pottengal Mukundan, sade enligt ett pressmeddelande från IMB: ”Vi ser en dramatisk ökning av våldet och av metoder som piraterna använder i haven utanför Somalia”.

Mukundan, vars Piracy Reporting Center har övervakat piraternas aktivitet sedan 1991, sade att detta är särskilt oroväckande för stora tankfartyg som transporterar tunga laster av lättantändligt material när de utsätts för attacker med eldvapen. Han sade att av de 97 fartyg som attackerats utanför Somalias kust i år, har 37 varit tankfartyg och att tre av dessa hade blivit kapade.

Pirater använder ofta de kapade fartygen som baser för ”moderskepp” varifrån man attackerar andra fartyg.

Mukundan sade att ”positionerna för några av angriparnas moderskepp är kända”. Han sade också att för att förhindra ytterligare kapningar ”är det viktigt att kraftfulla åtgärder vidtas mot dessa moderskepp.”

En kanadensisk säkerhetsexpert sade att över hälften av de kommersiella fartygen som färdas genom Adenviken och Indiska oceanen har inte tillräcklig säkerhet för att försvara sig mot attacker, enligt en rapport från Kanadas CTV den 14 april.

I en intervju som nyligen gjordes med CTV sade Allan McDougall, som grundade Evolutionary Security Management, att piraterna blir allt mer sofistikerade i sina angreppsstrategier och utrustning.

McDougall sade att det avgörande är, när man försvarar sig mot pirater, att hindra dem från att gå ombord på fartyget. Han sade att fartyg med egna säkerhetsvakter ombord har varit framgångsrika på att avskräcka pirater men han ser inte att beväpnade vakter på handelsfartyg är den enda säkra lösningen på problemet.

18 fartyg har beslagtagits och 344 besättningsmän har tagits som gisslan världen över mellan januari och mars i år. Pirater har hittills dödat sju besättningsmän och skadat 34 andra.

I februari dödade somaliska pirater fyra amerikaner efter att ha tagit över deras segelbåt samtidigt som man förhandlade om frigivningsvillkoren.
IMB rapporterade att ett antal länder har ökat sina ansträngningar för att besegra piraterna. I mars lyckades den indiska flottan fånga 61 pirater.

Översatt från engelska