Pilotens dräkt trolig haveriorsak


Gripenpilotens G-dräkt kan ha orsakat haveriet i Norrbotten för en vecka sedan. Det visar uppgifter från utredningen.

Det skriver Försvarsmakten, som nu hävt flygförbudet. Men det görs med de restriktioner för G-belastningen som Försvarets Materielverk rekommenderar. De aktuella flygplanen i C/D-klassen får tills vidare bara flygas under normala förhållanden, så att inte 3 G överskrids.

-Det innebär att man inte kan ägna sig åt avancerad flygning, som jaktstrid. För de äldre versionerna, A och B, råder inga begränsningar, säger Mats Helgesson, central flygchef i Försvarsmakten.

Försvarsmakten skriver
på sin hemsida att enligt vad som hittills framkommit i Statens haverikommissions utredning, var det med stor sannolikhet pilotens G-dräkt som orsakade haveriet i Vidsel. Piloten beskrev direkt efter haveriet för kommissionen att han själv inte skjutit ut sig ur planet.

-Under hög belastning fylls dräkten med luft. Detta tycks ha påverkat utskjutningshandtaget, säger Mats Helgesson.