Petitionärernas egna vårfestivalsgalor stoppade av kinesiska regimen


Varje år anordnar det kinesiska kommunistpartiets tv-kanal China Central Television, en ”vårfestivalsgala” för att fira det kinesiska nyåret. Denna föreställning sänds ut till hundratals miljoner kinesers tv-apparater runt om i landet. Under de senaste tre åren har partiet även sett till att förfölja en i sammanhanget anspråkslös konkurrent: Petitionärernas vårfestivalsgala.

Petitionärer är en utsatt grupp i Kina. De utgörs av personer som driver någon sak som rättssystemet inte löst, och som de försöker ta direkt till regimen i Peking, enligt det system som finns i Kina. Ytterst få av dem får någonsin sina fall uppmärksammade. 

Den tredje upplagan av petitionärernas vårfestivalsgala hölls liksom de förra i Peking den 20 januari, och videos laddades upp i delar på kinesiska dissidenthemsidor och på youtube: (1engelska