Petition samlade över en miljon namn
Eric Bachmann, initiativtagare till petitionen och medlem i CIPFG visar upp petitionen, som skrivits under av ledande politiker, innan den överlämnades till utrikesdepartement i Schweitz. (Foto: Epoch Times)


1,356,232 personer har skrivit på en petition efter att ha fått kännedom om den brutala förföljelse av Falun Gong-utövare som bedrivs i Kina sedan 1999. Bland namnen finner man bland andra många politiska ledare, parlamentsledamöter och advokater.

Namnunderskrifterna har presenterats för EU i Bryssel, IOK (internationella olympiska kommittén) och flera regeringar. Petitionen är ämnad för FN:s domstol för mänskliga rättigheter som nu måste ta upp frågan i och med att över en miljon namnunderskrifter samlats in.

Eric Bachman, från föreningen CIPFG (Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China) som initierat petitionen, menade att namnunderskrifterna tydligt visar allmänhetens inställning – världen vill se ett omedelbart slut på förföljelsen av Falun Gong i Kina, FN:s domstol för mänskliga rättigheter och världens regeringar måste göra sitt yttersta för att stoppa förföljelsen.

Bachman berättade att IOK:s ordförande ombetts skriva på petitionen och att CIPFG fortfarande inväntar ett svar från ordföranden Jaques Rogge som för närvarande befinner sig i Peking.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/world/cipfg-hands-global-million-signatures-swiss-government-2856.html