Peter Rowes Kina-dokumentär redigerad och försenad
Filmaren Peter Rowe samlar material för sin dokumentär Beyond the Red Wall, Toronto 2005. (Jan Jekielek/The Epoch Times)


På tisdagen sändes en omarbetad version av tv-dokumentären Beyond the Red Wall, på kanalen CBC Newsworld i Kanada. Filmen som skulle ha visats två veckor tidigare blev indragen strax före sändning och en repris av en annan film sattes in. Enligt journalister och producenten Peter Rowe ska beslutet ha tagits efter arga telefonsamtal från kinesisk ambassadpersonal i Kanada.

CBC erkände att filmen dragits in fem timmar innan den skulle sändas, efter det att stationen kontaktats av den kinesiska ambassaden i Ottawa. Man nekar däremot till att man skulle ha givit efter för kinesiska påtryckningar.

Epoch Times fick på måndagen veta att CBC:s reportrar i Peking också besvärats av dokumentären, vilken i detalj beskriver de kinesiska myndigheternas brutala behandling av Falun Gong-utövare.

En omarbetad version av filmen sändes klockan tio på tisdagskvällen i dokumentärprogrammet The Lens. Programmet är en plattform för dokumentärer med oberoende perspektiv.

Trots att filmen fortfarande var högst kritisk mot förföljelsen av Falun Gong tycks det som om kanalen gjort en hel del ändringar gentemot den ursprungliga versionen, vilken redan sänts på franska i Kanada och godkänts av kanalens redaktörer och advokater.

Det som klippts bort innefattar delar som tar upp rapporterna kring organstölder från Falun Gong-utövare samt de starkaste uttalandena kring de olympiska spelen i Peking. CBC innehar rättigheterna att sända från OS nästa år.

Översatt från version