Perspektivet på måleriet förändrades under Songdynastierna
Landskapsmåleri av Xia Gui från södra Songdynastin. (Målning av Xia Gui - 夏圭)


Det skedde en viktig förändring i landskapsmåleriet mellan norra Songdynastin (北宋) och södra Songdynastin. Konstnärerna kopplade ofta samman poesin med landskapsmåleriet.

När södra Songdynastin (南宋 1127-1279 e Kr) förlorade sin huvudstad Kaifeng (开封) och norra Kina till Jindynastin (金), lokaliserades huvudstaden till Hangzhou (杭州). Den naturliga skönheten i Hangzhou och dess omgivning var en viktig inspirationskälla för konstnärerna i södra Song. Xihu (西湖), den västra sjön är en populär utflyktsplats i Hangzhou än idag. Sjön är omringad av frodiga berg, palats lite här och var, privata trädgårdar och Buddhistiska tempel.

Konstnärerna väckte ofta poetiska idéer som talade till känslorna eller fångade nuets flyktiga kvaliteter. Hovkonstakademin i södra Songdynastin fortsatte med den stil och höga tekniska standard som kejsaren Huizong (徽宗) hade etablerat under tidig 1100-tal. Hovkonstnärerna fortsatte att måla landskap, men föredrog mindre format och mer stämningsfulla metoder.

Mellan norra Songdynastin (北宋) och södra Songdynastin förändrades landskapsmåleriet; från panoramaperspektiv till ett mer partiellt fokus. Konstnärerna använde sig ofta av kopplingen mellan poesi och landskap, antingen genom att i målningen fånga poetiska verser eller så skrev de en ny dikt för att avslöja något karaktäristiskt i sin målning. Dessa målningar avslöjade en stark själslig uppenbarelse och förpliktelsen att exakt tolka ett föremål.

Att kultivera fram ett lugnt sinne fritt från den materiella världens förvirring var en vanlig fråga för lärda män under södra Songdynastin. Man fortsatte att dryfta teorin om litterär målning under södra Songdynastin och den nådde också en synbar utveckling. Många av södra Songdynastins gestaltande målningar handlade om den tidens politiska konflikter, men man valde att skildra dem utifrån historiska berättelser och utvalda ämnen från det verkliga livet.

 

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/arts-entertainment/chinese-painting-of-the-week-5994.html