Personnumren håller på att ta slut


På regeringens hemsida kan man nu läsa att personnummer för vissa födelsedagar har tagit slut eller håller på att ta slut. Ett personnummer är ett unikt nummer och för personer i framtiden, vill Folkbokföringsutredningen ändra konstruktionen på personnumren.

Födelseår och månad ska vara som tidigare men dagen i månaden ska inte vara den rätta.

Skatteverket bestämmer en siffra mellan 1 och 31 för att bättre utnyttja månadens datum till personnumren. Skulle uppgifter om födelsetid behövas ska det finnas registrerat i folkbokföringen.

Befintliga personnummer behålls medan de nya börjar införas 2010. Den här ändringen kan införas snabbt och till en billig penning.