Personligt reportage från tiden då Vasa byggdes
Familjen Hybertsson har en viktig roll i filmen om Vasaskeppet, här regisseras den av Anders Wahlgren.


Vasa – Tiden, människan och skeppet. Så heter filmen som Anders Wahlgren har jobbat med under 3,5 halvt års tid. Han har agerat både manusförfattare, regissör och producent till filmen som handlar om Vasaskeppet, världens enda bevarade skepp i den storleksordningen. Sverigepremiären för filmen är planerad till september 2011.

Filmen är varken spelfilm eller dokumentär. Snarare ett personligt reportage från 1600-talet och tiden då Vasaskeppet byggdes.

Tittaren får följa flera verkliga människoöden, alla knutna till Vasaskeppet, som Anders Wahlgren hittat i ”tänkeböcker”. Dessa böcker är anteckningar från rättsfall nedtecknade av en så kallad ”skrivare”, som förde anteckningar under rättegångar.

I de flesta av sina tidigare filmer har Anders Wahlgren skildrat verkliga människoöden och denna gång möter vi bland annat ljusstöperskan med den livsnödvändiga sysslan att förse alla med ljus till lyktorna och skeppsbyggaren Hybertsson som med sina 400 skeppsbyggare var ansvarig för Vasaskeppets tillkomst.

– Under tiden då jag läste ”tänkeböckerna” blev jag gripen av hur människorna levde under 1600-talet och kring tiden då Vasaskeppet byggdes, säger Anders Wahlgren till Epoch Times.

Han tycker att skildringen av människorna och staden kring Vasaskeppet är viktig. Allt för att kunna ge en djupare bild av det som bidrog till Vasaskeppets byggande och förlisning.

Vid den här tiden var Stockholm visserligen en örlogsstad men ändå något av en bondby i jämförelse med andra europeiska städer, som exempelvis Amsterdam.


Anders Wahlgren regisserar en tagning med greenscreen på Skansen. (Foton: Privat/Anders Wahlgren)

Anders Wahlgren regisserar en tagning med greenscreen på Skansen. (Foton: Privat/Anders Wahlgren)

Stockholm hade femtontusen invånare och man levde under mycket enkla förhållanden. De flesta var på ett eller annat sätt knutna till båtvarvet.

– Sverige hade en kriminalitet som med dagens mått mätt skulle motsvara cirka åttatusen mord per år och gatubarn som drev omkring som i dagens Rio de Janeiro.

Anders Wahlgren har länge tänkt göra filmen om Vasa och han visste att det skulle bli ett krävande arbete. I dag har redan 3,5 år gått sedan han påbörjade arbetet och han har ägnat tusentals timmar åt research och arbetet med 3D-grafiken. En första version av filmen beräknas vara klar till sommaren.