Persbrandt vann mot Expressen


Expressen förtalade Mikael Persbrandt när den helt osant skrev att han var alkoholförgiftad och intagen på vårdhem. Därmed bröt tidningen mot en grundlag – och ansvarige utgivaren Otto Sjöberg tvingas böta 80 000 kronor.

Expressen förtalade Mikael Persbrandt när den helt osant skrev att han var alkoholförgiftad och intagen på vårdhem. Därmed bröt tidningen mot en av Sveriges grundlagar. Straffet blir 80 000 kronor i böter för chefredaktören och ansvarige utgivaren Otto Sjöberg.

Dessutom ska han betala skadestånd till Persbrandt på 75 000 kronor och 20 000 för dennes rättegångskostnader.

Så beslutade Stockholms tingsrätts tre domare i dag, exakt ett år efter att Expressen på löpsedeln, i tidningen och på webben spred de felaktiga uppgifterna om en av landets populäraste skådespelare.

– Jag har fått en personlig upprättelse. Men vad som är långt viktigare är att detta förhoppningsvis för med sig att sanningen och inget annat publiceras i allmänhetens intresse, allt för att värna individen, sade Persbrandt till SVT en stund senare.

Tre veckor tidigare hade de nio ickejuristerna i tryckfrihetsmålets jury fällt Sjöberg för förtal. Åklagaren, regeringens egen jurist justitiekanslern (JK) Göran Lambertz, ville fälla honom för grovt förtal.

De tre domarna hade kunnat fria Sjöberg, men anser också de att tidningen förtalat Persbrandt, som därmed gjort sig skyldig till tryckfrihetsbrott. Sådana regleras i Tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar och där bara JK kan väcka åtal.

Inte helt oväntat är Göran Lambertz nöjd och Otto Sjöberg mindre nöjd.

– Domen var väntad och precis som vi ville ha den. Jag skulle möjligen kunna tänka mig några dagsböter till, men det är inget att bråka om, säger JK till TT.

Han tror inte att tingsrättens dom behöver bli någon större väckarklocka för pressen.

– Det är så ovanligt numera att man trampar över gränsen. Pressen håller sig som regel redan på rätt sida, säger han.

Expressens chefredaktör är besviken.

– Jag hade hoppats att tingsrätten skulle ogilla JK:s talan i större utsträckning än vad den gjorde. Det är fel att statens advokat JK åtalade mig och drev ärendet, säger han till TT.

Sjöberg säger sig förstå att Mikael Persbrandt reagerade på artikeln, men anser fortfarande att JK inte har kunnat förklara varför denne drev målet mot honom.

– Persbrandt hade ju sin fulla rätt att driva målet på egen hand, säger Otto Sjöberg.

Otto Sjöbergs advokat Peter Danowsky argumenterade vid rättegången efter linjen att uppgifterna i Expressens texter inte var kränkande för Persbrandt i den bemärkelse som lagen definierar som förtal. Danowsky menade att artiklarna måste bedömas utifrån vad som redan var allmänt känt om Mikael Persbrandts alkoholmissbruk.

Det resonemanget köpte inte tingsrättens jurister. De skriver i sin dom att skådespelaren i den bild som tidningen gav av honom i allmänhetens ögon måste framstå som ”en utslagen människa som knappast kan förväntas att inom överskådlig tid klara av ett normalt yrkes- eller privatliv”. Då spelar det ingen roll vad som tidigare skrivits eller anses vara allmänt känt fastslår juristerna och dömer för förtal.

Otto Sjöberg avvaktar med att besluta om han ska överklaga.