Pepparmyntsolja bra för känslig tjocktarm
Olja från pepparmyntsplantan har god effekt på känslig tjocktarm. (Foto: Rob Hille/wikimedia)


Tjocktarmsbesvär som colon irritable eller känslig tarm är ett tillstånd som ger symtom som magont och man kan känna sig uppblåst. Man blir förstoppad och/eller får diarré, men tarmen är inte inflammerad. Tjocktarmsbesvär kan inte botas, men du kommer långt med egenvård.

Diagnosen irritabel colon får man när tester inte har visat på någon konventionell förklaring av symtomen (till exempel inflammatorisk tarmsjukdom).

Orsaker till känslig tarm
Min erfarenhet är att det kan finnas flera orsaker till irritabel colon – det är bara det att de inte syns i tester och inte erkänns av konventionell medicin. Jag anser att de två främsta orsakerna är känslighet för mat och obalans hos organismer som finns i tarmen.

Det finns vissa strategier i behandlingen av känslig tjocktarm. Hälsopersonal brukar ibland råda att personer med känslig tjocktarm skall äta fiberrik kost. Jag har märkt att detta gör att många patienter blir sämre.

En potentiell förklaring är att vete, enligt min erfarenhet, vanligen sätter igång sjukdomsmekanismen. När man sedan börjar äta mer fiber, blir det ofta i form av bröd och frukostflingor som innehåller vete.

Behandling av känslig tjocktarm
Det har studerats hur fiber påverkar känslig tjocktarm, och en genomgång av befintliga belägg har publicerats nyligen i tidskriften British Medical Journal [1]. Det finns två sorters fiber som har studerats i detta sammanhang: kli (kommer vanligen från vete) och psyllium som också kallas för ispaghul (kommer från växtriket).

Man fann att kli inte hade någon avsevärt minskande effekt på ihärdiga symtom på känslig tjocktarm. Men psyllium visade sig minska risken för ihärdiga symtom med 22 procent.

I granskningen tittade man även på andra strategier i behandlingen, däribland mediciner som minskar spasmerna i tjocktarmsväggen (antispasmodikum). Tolv olika ämnen utvärderades, av vilka endast fem gav förbättring av symtomen.

Intressant nog verkade inte vissa licensierade preparat ha någon betydande effekt. Endast två ämnen, otionium och hyoscine eller scopolamin visade enligt författarna ha ”överensstämmande bevis på nytta”. Av dessa två verkade hyoscin ha bäst effekt.

Pepparmyntsolja

Slutligen analyserades effekterna av pepparmyntsolja. Den här folkliga medicinen visade sig vara bättre än placebo (verkningslös medicin som används i studiesyfte). Pepparmyntsoljan minskade bestående symtom med 57 procent.

Ett annat sätt att bedöma behandlingens effektivitet är att mäta ”antalet personer som behöver behandlas”. (NNT är det antalet personer som behöver behandlas för att en person skall känna av nyttan med behandlingen). Den här granskningen fann följande NNT:s för de behandlingarna som granskades.

NNT för fibrer: 11

NNT för läkemedel som minskar spasm : 5

NNT för pepparmyntolja: 2.5

Av dessa tre huvudsakliga behandlingsalternativ för känslig tjocktarm verkar pepparmyntsoljan vara en tydlig vinnare.

Jag föredrar att försöka klarlägga de verkliga underliggande orsakerna till symtom på känslig tjocktarm än att bara behandla själva symtomen. Men med detta sagt, så kan pepparmyntsoljan vara ett allmänt sett säker och effektiv alternativ behandling för de som söker efter symptomatisk lindring av känslig tjocktarm.

Referenser:

1. Ford AC, et al. Effect of fiber, antispasmodics, and peppermint in the treatment of irritable bowel syndrome. British Medical Journal 2008; 337;a2313

John Briffa är läkare, författare och hälsoskribent i London, med intresse i kosthållning och naturmedicin.

Briffas webbsida: http://www.drbriffa.com/

Originalartikel på engelska