People's Daily öppnar kontor i Hongkong
Qiu Mingwei. (Wu Xueer/The Epoch Times)


People’s Daily, det kinesiska kommunistpartiets officiella tidning, etablerade en avdelning i Hongkong den 9 november.

Qiu Mingwei, före detta biträdande redaktör för People’s Forum, som är en del av People’s Dailys hemsida, talade med Epoch Times om att kommunistpartiet planerar att öka sitt inflytande genom sina mediakanaler. Qiu flydde från Kina i augusti i år, undan kommunistpartiets förföljelse efter att han deltagit i en marsch för demokrati i Hongkong.

Qiu sade att People’s Daily har etablerat regionala kontor i nästan alla provinser i Kina. Efter Hongkong kommer man att även öppna kontor i Macao. Taiwan är nu den enda delen av Kinaområdet som inte har en avdelning av People’s Daily.

Qiu förklarade att det tidigare varit så att många saker rapporterats till kommunistpartiets centralkommitté via partiets sambandskontor i Hongkong.

– Från och med nu kommer många saker att i stället rapporteras, från People’s Dailys kontor i Hongkong, direkt till centralkommittén. Alla högt uppsatta inom partiet kommer att se det, inklusive president Hu Jintao.

– På samma gång kommer de att samla in underrättelseinformation. People’s Daily skulle såklart aldrig erkänna att de samlar in underrättelseinformation. De kommer bara att säga: ”Vi är ett mediaföretag. Vi rapporterar om situationen i Hongkong till fastlandet”. Men det är bara en ursäkt man använder. Vad de ytterst är ute efter är svårt att säga, fortsatte Qiu.

– Vill kommunistpartiet verkligen att Hongkong ska ha demokrati? Vill man verkligen se ”ett land, två system”? Det finns alltid ett förbehåll. När man har med en enpartidiktatur att göra måste man göra vad den diktaturen säger. Gör man det inte finns det inget att diskutera. Det här är vad de kallar ”ett land, två system”.

– När det gäller kommunistpartiets kontroll över Hongkong finns inget utrymmer för övervägningar eller förhandlingar. Frihet och demokrati är bara ord. Välstånd och stabilitet är mycket viktigt för Hongkongs invånare, men för partiet är deras egna områden viktigare. Om det blir konfrontation borde invånarna i Hongkong vara medvetna om vilka som kommer att offras.

Qiu sade att People’s Daily har inte bara öppnat kontor i Hongkong och de kinesiska provinserna, man har även öppnat över 200 kontor utanför Kina.

– Dessa företags framgång kommer inte enbart att mätas i vinst. Man kommer även att se till deras förmåga att påverka politik. Så det spelar ingen roll om ett kontor tjänar pengar eller ej. De har ett politiskt uppdrag, så de kommer inte att stängas.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/25241/