Pentagonrapport pekar ut kinesiskt cyberspionage
Trupper marscherar under en välkomstceremoni för den palestinska presidentens besök utanför Folkets stora sal den 6 maj 2013 i Peking, Kina. USA:s försvarsdepartementet har släppt en rapport som för första gången pekar ut Kina som källan till cyberspionaget mot amerikanska tillgångar. (Foto: Feng Li/Getty Images)


Obamaadministrationen har för första gången offentligt pekat ut att den kinesiska regimen bedriver omfattande cyberspionage. Det framgår av en årlig rapport, dubbelt så tjock som förra årets, som handlar om Folkrepubliken Kinas växande militärmakt.

Rapporten, som publicerades av det amerikanska försvarsdepartementet, fokuserar också på Kinas implementering av avancerad teknologi för att hålla jämna steg med amerikanska vapen, och inkluderar ett särskilt kapitel om Kinas satellitkapacitet för fjärranalys.

Trots att experter har utpekat Kina för cyberspionage i flera år är det första gången som USA:s regering i en rapport offentligt har erkänt regimens cyberattacker. Dessutom var det Pentagon, snarare än Vita huset, som nämnde Kina.

Med en hänvisning till en rapport från 2012 av tankesmedjan Project 2049 Institute, varnade reportern Bill Gertz att ”Folkets befrielsearmés generalstabsdepartements tredje avdelning sannolikt är ledande inom cyberövervakning” och att man i åratal har ”bedrivit ett koordinerat cyberspionagegrogram mot USA:s regering, industri, och tankesmedjors datanätverk”.

Många säkerhetsexperter har uttryckt oro för att försvarsdepartementet inte tycks har uppmärksammat den här analysen och deras hittills tvetydiga respons på kinesiska provokationer i cyberrymden.

”Försvarsministerns stab har anlagt en korrekt syn – om än inte helt historiskt korrekt – utifrån ett kinesiskt perspektiv”, sade William Hagestad II, författare till ”21st Century Chinese Cyberwarfare” och kinesisk cybersäkerhetsrådgivare, i ett email. ”Folkrepubliken Kina kommer att vidta fullskaliga åtgärder för att förhindra utländsk kommersiell och militär dominans av den kinesiska informationsdomänen i det tjugoförsta århundradet.”

Enligt Pentagon har folkets befrielsearmés informationsoperationer förstärkt sin flexibilitet och reaktionsförmåga, vilket kommer att gynna fältinsatser så väl som beslutsprocesser. Elektroniska attacker kan också vara ett effektivt vapen för Kinas militär under ett krig eller krisscenario, för att slå ut USA:s kommunikation, navigering och radar, enligt rapporten.

Rapporten ägnar en del åt Kinas stora användning av satelliter för fjärranalys under en mängd olika uppdrag. Dessa satelliter kan förse med direkt militärt stöd såväl som kunskap om var  utländska militärstyrkor sätts in, känslig infrastruktur och betydelsefulla politiska mål. Dessa satelliter är också baser för att utföra vetenskapliga experiment, såväl som katastrof- och väderbevakning.

Kina kommer att fortsätta öka sina satellitstyrkor och planerar att skjuta upp 100 satelliter fram till 2015. Dessa uppskjutningar innefattar avbildning, fjärranalys, navigering, kommunikation och vetenskapliga satelliter såväl som bemannade rymdskepp.

Richard D. Fisher från International Assessment and Strategy Center lyfte också fram frågor om Pentagons svar till Kinas senaste konventionella vapenkapacitet i ett email till Epoch Times.

”Administrationen har haft åtminstone ett decennium på sig att varna för det överhängande hotet om DF-21D- ballistiska missiler (sjömålsvapen)”, sade han. ”Så varför har det inte funnits ett snabbprogram för att utveckla lovande försvarsmetoder som railguns, laser och andra energivapen?”

Fisher fortsatte: ”Den här rapporten säger att Kina kan producera upp till 20 Yuan-ubåtar vilket är en ökning jämfört med tidigare uppskattningar från den amerikanska regeringen, som låg på 15 kinesiska ubåtar. Är det dags att Washington agerar med större allvar i frågan om sitt löfte från 2001 att sälja 8 nya konventionella ubåtar till Taiwan?”

Översatt från engelska.