Pengar i belöning för närvaro i franska skolor
Martin Hirsch (höger), kommissionär för Active Solidarity, lämnar Elyséepalatset efter en veckas konselj den 30 september i Pari (Eric Feferberg/AFP/Getty Images)


Den franska kommissionären för Active Solidarity, Martin Hirsch, har skapat en kontrovers bland både höger- och vänsterpartierna i Frankrike genom att starta ett pilotprojekt med syfte att uppmuntra gymnasieelever att arbeta hårdare och bli ekonomiskt belönade.

”Pengar till flitiga studenter” skrev tidningen Le Parisien den andra oktober och inledde därmed debatten.

Den femte oktober började ”kampen” mot skolfrånvaron när tre skolor i Paris östra förorter införde ett ekonomiskt bonussystem med syfte att finansiera ”utbildningsprojekt” som utarbetats av studenter. Om eleverna uppfyller kraven på gott uppförande och flit i klassen ska de belönas med en bonus på mellan 20 000 och 100 000 kr för att finansiera saker som skolresor eller körkortsprov.

”Detta projekt är både kollektivt och fostrar till ansvar”, citerades den regionala utbildningschefen Blanquer i Le Parisien ha sagt. ”Vi vill utveckla ansvarskänslan hos dessa ungdomar genom att förklara hur de projekt, som de är intresserade av, är kopplade till hur de sköter sina studier”.

I en skola har
målet för framgång satts till mindre än 5 procents  frånvaro i jämförelse med genomsnittet på tolv procents frånvaro, och en genomsnittlig poäng på 11 av 20 för sjuttiofem procent av eleverna, förklarar Le Figaro.

Ställd inför kontroversen av experimentet försökte utbildningsminister Luc Chatel tona ner sakerna genom att säga: ”Vi provar många olika metoder och det här är bara en av dem”.

Men inte ens bland regeringsmedlemmar finns det någon enighet i frågan. Ministern för högre utbildning och forskning, Valérie Pécresse, sade att hon var oroad över beslutet eftersom det kunde skapa skadliga avvikelser.

Enligt tidningen Le Monde har ministern sagt: ”Flit är en grundläggande uppgift för en student, ska vi betala för det?”

Föräldraföreningar, såsom vänsterorienterade FCPE, är också upprörda över ”det nya samhällskonceptet där allt inklusive studenter kan klassificeras som att `vara till salu´”. Andra, högerorienterade föreningar, som till exempel PEEP tvivlar också på att experimentet kan bli en framgång.

Martin Hirsch kommer sannolikt att få svårt att försvara projektet. När han mötte kritiken sade han att beslutet kunde  vara ”en kulturell shock” men bad att man skulle vänta på resultatet av experimentet och sedan ”godta det om det visar sig vara mycket effektivt”.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/23488/