Pekingsmogen innehåller över 1300 olika mikrober enligt studie
Folk som bär andningsmasker promenerar på en gata i Peking den 16 januari 2014. Kinesiska vetenskapsmän har hittat 1 315 typer av inandningsbara mikroorganismer i den förorenade luften i landets huvudstad. (Wang Zhao/AFP/Getty Images)


Kinesiska forskare har hittat 1315 typer av inandningsbara mikroorganismer i den förorenade luften i landets huvudstad.

Många av bakterierna som man hittat är ofarliga jordbakterier, men man har även hittat virus och svampar. Vissa av dessa mikrober är sjukdomsframkallande och kopplas samman med allergier och spridandet av lungsjukdomar.

Forskarna tittade på partiklar mindre än 2,5 mikroner (PM2.5), som kan nå lungorna och är kopplade till hälsoproblem som ”Pekinghostan”, såväl som partiklar upp till 10 mikroner (PM10). De mätte mikrobnivåerna under en veckolång period av svår smog i Peking i januari, när genomsnittet av PM2,5-nivåerna var 20 gånger högre än den tillåtna maxnivån som Världshälsoorganisation (WHO) har satt.

Forskarna fann att
koncentrationen av sjukdomsalstrande partiklar i luften var större under dagar med värre föroreningar.

”Syftet med vår studie var att få en bättre förståelse av mikroberna som vi andas in varje dag”, sade en av medförfattarna till studien, Ting Zhu, vid Tsinghuauniversitetet i Peking, till Los Angeles Times.

Zhu tillade att upptäckten inte visar huruvida bakterierna var ”livskraftiga”, men att han hoppas att de kommer att uppmuntra till mer forskning som ”till slut leder till en bättre förståelse av mikrober i PM-föroreningarna och deras hälsoeffekter på många olika platser”.

Han fortsatte: ”Jag
tror att det är för tidigt att dra för många slutsatser om hälsoeffekterna av de luftburna mikroberna.”

Studien publicerades i tidskriften Environmental Science and Technology den 23 januari.

Översatt till engelska.