Pekings luftkvalitet farligare än myndigheterna medger
Bilar kör genom tjock smog på en gata i Peking den 21 september 2008. (Foto: Peter Parks/AFP/Getty Images)


Trots att myndigheterna skryter med ökat antal ”blåhimmelsdagar” rapporterar USA:s ambassad i Peking om luftkvalitet som är ”mycket ohälsosam” och till och med ”farlig” i sina Twitteruppdateringar en gång i timmen.

”Blåhimmelsdagar” är när luftkvaliteten bedöms som ”medel”, med ett genomsnitt på 100 eller lägre på luftkvalitetsindex. Pekings miljöskyddsbyrå rapporterade att man mött sitt mål på 256 ”blåhimmelsdagar” per år tidigt i november förra året.

Samma dagar som Peking anser luftkvaliteten vara ”medel” uppvisar mätningarna från USA:s ambassad något annat, uppenbarligen i strid med de officiella påståendena att luftkvaliteten har förbättrats påtagligt sedan OS 2008. Den 18 juni rapporterade ambassaden luftkvaliteten som farlig, medan Pekings officiella data talade om ”lätt förorening”.

En del av anledningen till skillnaden kan vara en fråga om standarder. Ambassaden mäter luftkvaliteten baserat på USA:s EPA-standard, vilken mäter luftburna partiklar som sot, damm och vätskepartiklar med en diameter mindre 2,5 mikrometer (PM 2,5). Kina mäter luftkvalitet baserat på en mindre strikt skala med partiklar mindre än PM 10. Partiklar med PM 2,5 utgör en större hälsorisk än de med PM 10 eftersom de inte är så lätta att få ur sig genom att hosta.

Ambassaden har genomfört egna mätningar som en resurs för personalens hälsa, enligt ambassadens talesperson Susan Stevenson, som intervjuades i Time. Uppgifterna delas ut via ambassadens Twitter-feed, med namnet Beijing Air.

En annan möjlig faktor bakom skillnaden kan finnas i placeringen av mätsystemen. Amerikanske miljökonsulten Steven Andrews menar att Pekingmyndigheterna flyttat sina mätstationer till mindre förorenade områden så de ska kunna uppvisa bättre data. Du Shaozhong, biträdande chef för Pekings miljöskyddsbyrå, förnekar dessa påståenden, men utan att utveckla egna teorier om de möjliga skälen till skillnaderna i siffrorna.

Sedan OS har Pekings föroreningsnivåer legat under luppen. För att uppnå den grundläggande luftkvaliteten som krävdes för OS stängde Peking sina omgivande fabriker, begränsade trafik och stoppade byggprojekt.

Rapporten ”Beijing 2008 Olympic Games – Final Environmental Assessment”, som släpptes under UNEP:s (FN:s miljöprograms) övervakningsråds möte den 18 februari noterade att ”det finns stort utrymme för förbättringar av Pekings luftkvalitet”.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/21080/