Pekings luftföroreningsindex når alarmerande nivåer
Smogen vilar över centrala Peking. Enligt ministeriet för miljöskydd bor mer än 30 procent av Kinas stadsbefolkning i områden med dålig luftkvalitet. Det är särskilt svåra föroreningar mellan Peking och Shanghai. (Foto: Frederic J. Brown/Getty Images)


Den amerikanska ambassaden släppte åtta luftkvalitetsrapporter på natten mellan 21 och 22 december där värdena beskrevs som ”ofattbart farliga”. Förra tisdagen medgav chefen för ministeriet för miljöskydd, Zhou Shengxian, vid en videokonferens att mer än 30 procent av Kinas stadsbefolkning bor i områden med dålig luftkvalitet och att det är särskilt illa i de täta industriregionerna mellan Peking och Shanghai.

Luftföroreningsindexet API är ett värde mellan 0 och 500 där högre värden innebär sämre luftkvalitet. Under de 24 timmar som följde efter klockan 17 på tisdagen den 21 december registrerades åtta API-värden som till och med gick över gränsen på 500. Redan när API ligger över 100 anses luften som ohälsosam och skadlig.

Den amerikanska ambassaden i Peking mäter på egen hand luftkvaliteten och publicerar API-värden en gång i timmen på Twitter. Den 19 november noterade den amerikanska ambassaden att API överskred sitt maxvärde på 500. Enligt den amerikanska standarden är sådan dålig luft skadlig för alla, oavsett hälsa. När detta maxvärde uppnåddes för första gången kunde den amerikanska ambassaden inte längre använda de vanliga beskrivningarna, så de började kalla det ”vansinnigt dåligt”. Senare började man kalla det för ”överskridande maxvärdet”. Från den 22 december och framåt var en tredjedel av API-värdena i denna kategori.

Samma vecka hölls en videokonferens om utsläpp i Peking. Miljöskyddsministeriets chef Zhou Shengxian sade att luftkvaliteten i 30 procent av städerna inte var bra nog. De tunga industriområdena mellan Peking och Shanghai har redan blivit ett av de mest förorenade områdena i världen. Förekomsten av miljöfarliga ämnen som kvävedioxid, dammpartiklar och fotokemisk smog ökar.

Ministeriet brukade publicera namnen på städerna med de högsta API-värdena. De som listades inkluderade dock vanligen inte de största städerna. I stället har städer som Linfen, Yangquan, Datong, Jinchang, Yibin, Zhuzhou, Chongqing, Jiaozuo, Changzhi och Panzhihua förekommit på listan. Storstäder som Peking och Shanghai har aldrig varit på tio ‘värsta-listan’. Wall Street Journals rankning av de tio mest förorenade städerna 2010 inkluderade emellertid fyra kinesiska städer. Peking och New Delhi delade ”förstaplatsen”, medan Chonqing, Guangzhou och Hongkong ligger på plats sju till nio. 

Om man tar ministeriechefens uttalande att 30 procent av Kinas stadsbefolkning lider av ohälsosam luft och till det lägger befolkningen i de tio största städerna i Kina finns det 14 miljoner människor i Kina som lever i hälsovådligt förorenad luft.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/48491/