Pekingprofessor kräver politisk reform i Kina
Shang Dewen, ekonomiprofessor vid Peking-universitetet, på besök i Japan. (Foto: VOA news)


Professor Shang Dewen på den ekonomiska instutitionen vid Pekings universitet skrev nyligen till kinesiska ledare och krävde en reform av landets politiska system, för att rädda landets ekonomiska utveckling.

I Shangs öppna brev till Hu Jintao, Wen Jiabao, Xi Jinping och Li Keqiang noterar han Kinas stora ekonomiska bedrifter under de senaste 30 åren; men markerar att en reformering av landets politiska struktur är nödvändig om man vill bibehålla denna svårvunna utveckling.

Enligt Shang är reformeringen av Kinas ekonomiska system nästan realiserad, men den politiska reformen har inte påbörjats. Detta resulterar i det kinesiska samhällets dubbla struktur – med  marknadsekonomi, och en politisk struktur enligt Stalin och Mao Zedongs idéer, med en centraliserad makt.

Shang menar att denna tudelning har inneburit många problem för landet, som till exempel korruption, stöld och förskingring av allmänna medel, beslagtagande av böndernas mark och lokala tjänstemän som praktiskt taget ignorerar landets lagar, skadar oskyldiga medborgare för att tillskansa sig vad de vill ha.

Allting är svårt i början

”Av den här anledningen föreslår jag att centralmakten så snart som möjligt påbörjar en reformering av det politiska systemet. Just nu finns allt på plats och bara beslutsamhet saknas! ‘Allting är svårt i början,’ som man säger. Så det är extremt viktigt att ta det första steget. Det krävs inte bara mod och beslutsamhet, utan även politisk visdom och politiska strategier,” skrev Shang.

Shang föreslår att den politiska reformen ska utgå från skyddandet av mänskliga rättigheter. Han vädjar om att Kina snarast ska införliva den konstitutionella och relevanta internationella konventioner angående mänskliga rättigheter i fråga om demokrati, människors personliga frihet, tryckfrihet, mötesrätt, föreningsrätt och rätten att demonstrera; korrigera beteendena hos de tjänstemän som inte följer konstitutionen. Shang föreslog också att man ska häva förbudet mot mediabevakning av regeringen.

Upprättelse för fjärdejunirörelsen 1989

Det tredje förslaget i Shangs brev är en omedelbar upprättelse av demokratirörelsen på Himmelska fridens torg 1989 och av den avlidne generalsekreteraren Zhao Ziyang som motsatte sig förtrycket av studenterna.

– Man kommer inte att lyckas ta det första steget i en reformering av det politiska systemet ifall man inte erkänner den demokratiska fjärdejunirörelsen, sa Shang i en intervju. Före fjärdejunirörelsen övervägde Deng Xiaoping, Hu Yaobang och Zhao Ziyang allvarligt att reformera Kinas politiska system – det finns så mycket nedtecknat om politiska reformer i Dengs journaler. Efter fjärdejunirörelsen nämndes aldrig mer reformen. *Stabilitet går före allting’ är det enda vi någonsin hör. Den här slogan om stabilitet kör över allt och kan bara användas en kort tid. Den kan inte finnas för alltid, eftersom det inte är sakernas normala tillstånd.

Övriga rekommendationer som Shang föreslår i sitt brev är: att separera partiets funktion från regeringen, där partiet ska lämna sin ledande position och spela en rådgivande roll; låta styrelseutskotten på alla regeringsnivåer kontrollera regeringsangelägenheter; avskaffa det centrala propagandaministeriet och kommittén för politiska och lagstiftande angelägenheter och centralkommittén; nationalisera de beväpnade styrkorna; institutionalisera civila tjänstemän; återlämna stulen mark till bönderna; införa privat ägande av mark i städernas ytterområden; hindra lokala tjänstemän från att förtrycka människors vädjanden.

Shang kräver även respekt för religionsfrihet, att kyrkan ska ha laglig status och efterlyste fler kyrkor och färre fängelser. Det allmänna brevet vädjade även om att alla politiska fångar ska friges, till exempel Gao Zhisheng, Quo Feixiong, Hu Jia, Chen Guangcheng och andra som sitter fängslade på grund av bristen på yttrandefrihet.

Fria val

Det öppna brevet påpekade att Kina snart kan börja med fria val i de östra kustområdena, etablera en konstitutionell regering och återge den politiska makten till folket efter över ett halvt sekel av kommuniststyre.

– När vi väl tagit det första steget så kommer ett andra steg och ett tredje, och vi kan fortsätta så medan reformen utvecklas på ett ordningsamt, icke-våldsamt och fridfullt vis, sa Shang. Det här är en långsiktig uppgift. Det har tagit 30 år att se resultaten av den ekonomiska reformen, så kanske tar det ytterligare 30 år för oss att uppnå någonting med en politisk reform – men jag är rädd att det kommer att ta längre tid. För att en förändring ska kunna äga rum måste man emellertid ta varje steg.

Intensiva diskussioner uppstod förra året under Kinas kommunistpartis 17:e nationalkongress, angående de politiska reformerna. Shang tror att den 17:e nationalkongressen inte ens tog upp fundamentala principer för en reform. Han säger att lagstiftarna knappt balanserade åsikterna av de två sidorna och misslyckades i att lösa problemet. Shang tror att 2008 – 30-årsjubiléet för Kinas ekonomiska reform och öppnandet till omvärlden – kommer att bli ett mycket aktivt år gällande att få teoretiker och tjänstemän att överväga ytterligare reformer.

Många har faktiskt redan  sedan i början av året efterlyst förslag relaterade till politiska reformer. Till exempel har en före detta kommittémedlem i Anhuiprovinsens politiska konsultativa folkkonferens framställt ett öppet brev med krav på en reformering av grundlagen; över 10 000 professorer, advokater, vanliga lönearbetare och bönder skrivit under ett öppet brev till den Nationella folkkongressen (NPC) för ett godkännande av de internationella konventionerna gällande medborgares politiska rättigheter.

Kina kommer att hålla sina årliga ”två sessioner” i den nationella folkkongressen och den politiska konsultativa konferensen (CPPCC) i mars. Många hoppas att ombud från NPC och medlemmar ur CPPCC kommer att ta sina uppgifter på allvar och tala för landet och invånarna.

Översatt från version