Pekingområdet vacklar under tyngden av för många människor
En turist fotograferar vid den historiska Jingshan-parken medan smogen sveper in Peking den 31 januari. En färsk rapport säger att Peking lider av överbefolkning. (Foto: Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Peking är sjukt, enligt en ny rapport. Själva staden, den närliggande kuststaden Tianjin och området runt dem i Hebeiprovinsen lider av kronisk överbefolkning och dess infrastruktur är mycket ansträngd, enligt rapporten.

Den 19 mars presenterades dokument som tagits fram av bland annat den kinesiska vetenskapsakademin, där man går så långt som att föreslå att man borde byta huvudstad till någon annan stad för att minska på trycket.

Slutsatserna i rapporten baseras på de tillgängliga vattenresurserna, föroreningsnivåerna och kollektivtrafiken. Enligt rapporten befinner sig Peking i en nödsituation, medan Tianjin ligger på ”varningsnivå”.

Om problemen som rapporten pekar på löstes skulle området kunna klara en befolkning på mellan 86 och 98 miljoner år 2015. Men redan år 2010 var befolkningen i området 104 miljoner. Den uppskattas nå 112 miljoner år 2015, och 120 miljoner år 2020.

Vatten är ett stort problem. Vattentillgången i Peking var bara 119 kubikmeter per capita under 2011. Mindre än 1 000 kubikmeter per capita betraktas som vattenbrist, enligt internationell standard.

Den kinesiska regimens mediaspråkrör Xinhua bekräftade år 2011 att Peking är en av flera större städer med svår vattenbrist.

Världshälsoorganisationen (WHO) listade Peking som världens tredje mest förorenade stad år 1999. En rapport från 2006 från Asia Development Bank säger att Pekings luftföroreningsindex var fem till sju gånger högre än den säkerhetsnivå som angivits av WHO. Lungcancer är redan den vanligaste dödsorsaken i staden, enligt Pekings kommunala hälsokontor.

Professor Hu Xingdou på Pekings teknologiska institut föreslog år 2007 att Kina skulle flytta sin huvudstad för att minska trycket på Peking.

Hu sade att detta skulle lätta på trycket i norra Kina, och sänka kostnaderna för att bo och leva i Peking.

En artikel som publicerades den 9 januari på en hemsida som tillhör Kinas institut för omfattande landsbygdsreformer, hävdade att Xinyang i Henanprovinsen utreds som potentiell plats för Kinas nya huvudstad från 2016.

Över 160 tjänstemän från cirka 20 ministerier reste till Xinyang den 28 juli i fjol för att göra en undersökning för 28:e gången, med representanter från olika myndigheter och organ, enligt artikeln. Tanken på att partiet verkligen skulle flytta huvudstaden har dock inte fått fäste.

Översättning av Hsin-Yi Lin. Skriven på engelska av Cassie Ryan.

Översatt från engelska