Peking-vänliga demonstranter i Hongkong får betalt för att demonstrera
Människor håller flaggor i en demonstration arrangerad av Peking, i Hongkong den 17 augusti 2014. Tusentals deltagare hämtades in från Kina för att protestera mot kravet på demokrati i Hongkong. (Foto: Alex Ogle/AFP/Getty Images)


Tiotusentals demonstranter marscherade genom Hongkongs gator på söndagen den 17 augusti, för att uppmana Hongkong till att underkasta sig Pekings politiska kontroll och sluta lyssna till demokratiska arrangörer som säger att stadsstaten borde kunna välja sina egna ledare utan Kinas inblandning.

Det enda problemet var att ett okänt antal av demonstranterna betalades för att ställa upp, enligt tv-rapporter i Hongkong, och många av dem kanske inte ens bodde i Hongkong.

Arrangörer av demonstrationen, som kallar sig Alliansen för fred och demokrati, protesterar mot en rörelse i Hongkong som kallas Ockupera centrum med kärlek och fred. I månader har Occupy Central förespråkat att Hongkongborna skulle använda sig av civil olydnad i Hongkongs handelscentrum, i ett försök att få till en förändring i Hongkongs valsystem. För närvarande tillåter systemet det Kinesiska kommunistpartiet att sålla bort kandidater som det inte gillar på Hongkongs högsta politiska post.

I praktiken innebär den nuvarande ordningen att efter att kolonin Hongkong överlämnades till Folkrepubliken Kina av Storbritannien år 1997, har det kontrollerats av politiska ledare som i praktiken utsetts av Peking.

Alliansen för fred och demokrati skulle vilja behålla det så. Hur mycket stöd den får från Hongkongsamhället, och från patriotiska kineser, är dock oklart. Enligt Hong Kong University’s Public Opinion Program, deltog mellan 79 000 och 88 000 i marschen – hälften så många som deltog för Occupy Central den 1 juli.

Men det är oklart hur många av dem som verkligen var Hongkongbor. Enligt New York Times var många demonstranter födda i Kina, de viftade med kinesiska flaggor och marscherade i grupper namngivna efter sina hemstäder i Kina. Äldre personer dominerade, till skillnad från den yngre dominansen i Occupy Central.

Det kanske mest graverande beviset när det gällde demonstranterna kom i en rapport från Now News, en tv-kanal i Hongkong. En reporter på stationen infiltrerade demonstranterna, och fick en 400 Hongkong-dollar (ungefär 360 kronor) som betalning, plus en måltid, för att han deltog i marschen. Han återlämnade senare pengarna och identifierade sig som reporter, och frågade var pengarna kom ifrån. En av arrangörerna av demonstrationen sade att det var hans egna pengar.

Spänningarna har tilltagit i Hongkong, åtminstone sedan i juni, då en topp inom Kinesiska kommunistpartiet publicerade en "vitbok" som syftade till att omtolka maktförhållandena mellan stadsstaten och Kina. Huvudtemat i vitboken var att Hongkong-regeringens autonomi var beviljad av Peking, och kan tas bort av Peking. Medborgargrupper i Hongkong, som vill kunna välja sina egna ledare, som representerar deras intressen, var upprörda över vad de såg som inblandning från Peking.

Stridslinjerna mellan Peking-vänliga och prodemokratiska krafter har sedan dess blivit skarpare. Revisionsbyråerna Big Four tog fram annonser i lokala kinesiska tidningar den 21 juni, som förklarade att Occupy Centrals protester, om dessa fortsatte, så skulle det orsaka kaos och oro i samhället.

Veckan därpå, den 28 juni, marscherade hundratals advokater klädda i svart från High Court till Högsta domstolen, där de stod i tre minuter under tystnad, ett sällsynt uttryck för solidaritet med demokratigrupper. Yrkesgrupper i Hongkong har, som kollektiv, i allmänhet inte organiserat sig politiskt.

Det senaste tecknet på uppror från Hongkong är ett sällsynt misstroendevotum mot ordföranden i Hongkongs advokatsamfund av dess medlemmar den 14 augusti: 2 392 medlemmar stödde misstroendevotumet, medan 1 478 röstade emot. Advokatsamfundet har 8 000 medlemmar. Ambrose Lam, den nuvarande ordföranden, hade offentligt stött Pekings vitbok. Enligt en Hongkong-advokat som talade med Legal Week, ”rörde hans åsikter vid många Hongkong-advokaters känslosträngar”.