Peking sparkar minister för nationella statistikbyrån


Den 12 oktober sparkade statliga rådet utan förvarning Qiu Xiaohua, minister för Nationella statistikbyrån. Eftersom Qiu är en välkänd person och även byråns partichef har hans avsked lett till uppmärksamhet i media.

Enligt en initierad källa har kommunistregimen hanterat detta ärende mycket snabbt. På morgonen den 12 oktober avlägsnades Qiu från sitt ämbete. Samma eftermiddag gick biträdande ministern för Kommunistpartiets centrala organisationsdepartement till byrån och gjorde ett uttalande om saken, och på kvällen gjordes det formella uttalandet i regimens officiella språkrör, nyhetsbyrån Xinhua. Qius efterträdare, Xie Fuzhan, var biträdande chef för forskningscentret för utveckling inom det Statliga rådet.

Enligt en rapport den 13 oktober hade Statliga statistikbyråns hemsida redan tagit bort all information om Qiu. Alla artikar på Xinhuas hemsida som berömde Qiu har tagits bort.

Några observatörer har påpekat att det tysta avskedandet av Qiu är mycket ovanligt. Högt uppsatta tjänstemän med stor sakkunskap, som dessutom är unga, lovande och har allmänhetens blickar på sig brukar inte avskedas på det här sättet. Det officiella uttalandet brukar lyda att denne ”utsetts till en annan post” för att på så sätt undvika allmän spekulation.

Under de sju månader Qiu varit minister har hans uppträdande och åsikter varit mycket iögonfallande. Det sägs att han inte var entusiastisk över den av Statliga rådet initierade ”Gröna bruttonationalprodukten” (ett omdebatterat och delvis ifrågasatt sätt att räkna BNP som inkluderar miljöpåverkan och anammats av Kinas regering, red anm  ET-Sverige) Han menade att det fanns ”mycket kontroverser beträffande såväl teori och implementering” och att det har ”många svårigheter”. Ekonomer har kritiserat hans kommentarer.

I frågan om Kinas makroekonomiska reglering har Qiu alltid haft ståndpunkten att Kinas höga investeringstillväxt inte är skälet till att ekonomin är överhettad. Han förespråkade inte att kraftfullt undertrycka investeringar.

En kommentar i Hongkongbaserade ”Oriental Daily News” gjorde analysen att Qiu kan ha sparkats på grund av tankegången att ”oförsiktigt tal leder till katastrofer” då han publicerat några tal som gick i strid med Kinas policy gällande makroekonomisk reglering.

Somliga rykten framhåller att Qius plötsliga avsked orsakats av ett ”allvarligt regelbrott”, men ingen företrädare för regimen på hög nivå har velat reda ut detta när Epoch Times frågat.

Andra media har menat att han var inblandad i Chen Liangyus (förre partichefen i Shanghai), fall.

Qiu Xiaohua föddes i januari 1958 i Ninghwa i Fujianprovinsen. Qiu är fil. dr. i ekonomi och utsågs till minister för Nationella byrån för statistik i mars i år. Han är också medlem av Tionde sessionen av kinesiska folkets politiska konsultativa konferens.

http://www.theepochtimes.com/news/6-10-16/47071.html