Peking ska övervaka medborgarna via deras mobiltelefoner
Kinesiska shoppare pratar i telefon utanför en galleria i Peking, 1 september förra året. Peking kommer etablera en "informationsplattform över Pekingbornas position", baserat på data från China Mobile Limiteds 17 miljoner mobiltelefoner i Peking. (Foto: Franko Lee/ AFP/Getty Images)


Peking kommer att etablera en ”informationsplattform över Pekingbornas position”, baserat på data från China Mobile Limiteds 17 miljoner mobiltelefoner i Peking. Plattformen kommer att hjälpa myndigheterna att bland annat bevaka folksamlingar.

Enligt en artikel den 2 mars i Pekingtidningen Morning Post ska plattformen ”planera trafikomledning och befolkningshanterings-tjänster för regeringen. Det förväntas även utvecklas en databas över användarnas personliga förehavanden.”

Pekings kommunala vetenskaps- och teknologikommission sade att de områden som valts ut till första fasen är Huilongguan och Tiantongyuan, som har stor befolkningstäthet. Man förväntas vara klara under första halvåret i år.

När nyheterna om att övervaka invånarnas förehavanden via mobilpositionering kom ut blev många chockerade. ”Det här är inte en mobil telefonitjänst, det är en mobil granat,” skrev någon på nätet.

Tidskriften Tianjin Online publicerade en artikel med titeln ”Oro över personlig integritet ökar på grund av mobilövervakning”, men den togs bort från nätet av myndigheterna.

– Förutom kontroll av motorfordonstrafik kommer plattformen också vara till hjälp i befolkningshantering, såsom att man kan få reda på hur många som befinner sig i ett visst område vid en viss tidpunkt. Informationen som man får från mobilpositioneringen kommer vara väldigt exakt, sade Li Guoguang, biträdande chef för social utveckling i kommissionen.

– I dataprocessningen kommer vi skydda den personliga integriteten noga. Informationen som blir tillgänglig för dem som använder plattformen är inte till för individuell användning.

Oron för just den personliga integriteten har dock inte lagt sig, vilket man kunde se bland annat i en artikel i Beijing News den 3 mars. ”Den huvudsakliga oron gäller hur säker den personliga informationen kommer vara,” skrev författaren Wang Lin.

Wang Lin tror att en annan viktig aspekt är att ”mobiltelefonföretagen kommer etablera en plattform med användarinformation via mobilpositionering, vilket är något som de vanliga användarna inte kan förstå sig på”.

Han tillade: ”Även om etablerandet av en sådan plattform verkligen är bra för befolkningshantering måste det fortfarande ske med användarens samtycke givet i förväg.”

En artikel i tidningen Yangtze Daily den 3 mars uttryckte också en viss osäkerhet: ”Det får folk att känna sig oroliga och till och med rädda. När de går ut känner de sig övervakade, som om de har en massa ögon på sig hela tiden.”

I mars förra året hanterade Pekings andra mellanliggande domstol det största fallet i Pekings historia hittills av försäljning av personlig information.

I det här fallet försåg Xie Xinchong, en chef på företaget Jing Chi Communications Technology tillsammans med andra anställda, privat ett antal undersökningsföretag med information om användares positioner och samtalslistor. De tjänade 90 000 yuan på affären.

23 personer var inblandade i det här fallet, som ökade allmänhetens oro över kränkningar av den personliga integriteten i samband med mobiltelefonanvändning.

Översatt från engelska.