Peking överväger undantagstillstånd i Hongkong
En soldat från folkets befrielsearmé står på vakt till ingången till arméns garnison i Hongkong, 29 augusti 2014. Hongkongtidskriften Chengming hävdar att ett möte hölls den 15 september där den högt uppsatte partitjänstemannen Zhang Dejiang beskrev de förutsättningar som krävs för att undantagstillstånd ska införas i Hongkong. (Alex Ogle/AFP/Getty Images)


Den här artikeln är en översättning av en artikel från Hongkongtidskriften Chengming, som återpublicerats av engelskspråkiga Epoch Times. Chengming har en historia av att vara först med viktiga nyheter kring den kinesiska regimen. Ofta har man, som i den här artikeln, förlitat sig på anonyma källor inom det Kinesiska kommunistpartiet.

På ett möte på den kinesiska regimens kontor för Hongkong och Macao den 15 september sade Zhang Dejiang, medlem av politbyråns ständiga utskott och ordförande för nationella folkkongressens ständiga utskott, att det status quo som råder mellan Peking och Hongkong, "ett land, två system", kan avskaffas av politbyrån om situationen blir kritisk.

"Om situationen inte längre kan kontrolleras kommer Hongkongs särskilda status med ‘ett land, två system’ att avskaffas", sade Zhang.

"Myndigheterna har inte haft en lugn stund sedan första dagen då Hongkong återlämnades till Kina", menade Zhang. "Politiska problem avlöser varandra, underblåst och understött av att utländska krafter och antikommunistiska internationella organisationer. De här personerna är ute efter sådant som att ‘genomföra ett regimskifte och ge tillbaka makten till folket’, ‘motsätta sig det kommunistiska övertagandet’, ‘låta Hongkongs folk fatta besluten’ och ‘allmän folkresning’."

"Peking har förberett fullständiga planer för det värsta tänkbara scenariot i Hongkong. Om situationen inte kan kontrolleras kommer den särskilda statusen med ‘ett land, två system’ att avskaffas."

Sex förutsättningar för att införa undantagstillstånd i Hongkong

På mötet meddelade Zhang de strategier som Kinas centrala militärkommission har beslutat om. Folkets befrielsearmés garnison i Hongkong kommer att beordras att införa undantagstillstånd under följande omständigheter:

1. Storskaliga politiska oroligheter utbryter, som paralyserar den särskilda administrationens (Hongkongs) regering, och polisen kan inte längre upprätthålla ordningen. Pekings godkännande kommer att krävas.

2. Utländska politiska intressen ansluter sig öppet till och leder de lokala politiska krafterna. Den särskilda administrationens regering har förlorat kontrollen över situationen, som eskalerar till att hela Hongkong kräver självstyre från centralregeringen.

3. Storskaliga väpnade upplopp bryter ut och dödligt våld används av folkmassan. Folkmassan skingras inte trots att polisen har utfärdat varningar.

4. Folkmassan attackerar eller ockuperar kontaktkontoret eller utrikesministeriets kommissionärs kontor i Hongkong och skingras inte trots att polisen har utfärdat varningar.

5. Folkmassor angriper folkets befrielsearmés garnisons baser, hamnar eller baracker, och skingras inte trots att polisen har utfärdat varningar.

6. Folkmassor angriper flygplatser, hamnar, kontrollpunkter eller andra transportnav, och skingras inte trots att polisen har utfärdat varningar.