Peking-OS smutsigare än regimen medger
Kinas nationalstadion, det så kallade "fågelboet", insvept i smog på öppningsdagen för Peking-OS, 8 augusti 2008. (Foto: Feng Li/Getty Images)


En vetenskaplig studie av luftförorening under sommar-OS i Peking har lett till hätska tillbakavisanden i Kinas statsstyrda media. En kinesisk upphovsman bakom studien har till och med pressats av den kinesiska regimen att kritisera sitt eget arbete.

Luftföroreningarna under Peking-OS var nästan de dubbla jämfört med OS i Aten 2004, tre gånger värre de i Atlanta 1996 och 3,5 gånger värre än OS i Sydney 2000, enligt en studie på luftkvalitet som utfördes under spelen i Kina.

Daily Telegraph citerade studien, som utfördes i samarbete mellan universiteten i Peking och Oregon, i sin artikel den 22 juni, där man kallade Peking-OS ”de mest förorenade spelen någonsin”. Studiens slutsatser är i linje med det faktum att Kina har 16 av världens 20 mest förorenade städer, enligt en rapport från världsbanken.

Peking-OS anses allmänt ha använts av den kinesiska regimen för att öka sin prestige, både i och utanför Kina.

Kommunistpartiets tidning People’s Daily citerade experten Zhu Tong från Pekings universitet, som sade att luftkvaliteten under OS varit ”bra till utmärkt” och kritiserade artikeln i Daily Telegraph för att vara ”oansvarig”.

Samarbetsstudien mätte partikelnivån åtta veckor före, under och efter spelen, vid en station inne på Pekings Universitet, nära platserna där man höll tävlingar i bordtennis, maraton och cykel. Studien fann att partikelnivåerna överskred WHO:s gränsvärden mer än 81 procent av tiden under spelen.

Peking investerade 20 miljarder dollar på en ”grön olympiad” och under spelen beordrades att fordonstrafiken i staden skulle minska och fabriker i angränsande provinser stänga. Dessa kontrollåtgärder visades dock av studien ha varit mindre effektiva än vädret när det gällde att minska luftföroreningarna.

Zhu citerades när han sade att University of Oregon satte upp en observationsstation på Pekings universitet och att ”såvitt jag vet borde inte observationen haft några tekniska problem”. Han kallade det dock ”ovetenskapligt” att utifrån denna stations observationsdata dra några slutsatser om den allmänna luftkvaliteten i Peking.

Artikeln i People’s Daily drog slutsatsen att Zhu ifrågasatte Oregonforskarnas version av föroreningarna under OS.

Ingenstans i denna artikel anar man att Zhu i själva verket är en av de fem medförfattarna till den ursprungliga forskningsrapporten som publicerades tidigare i år och som citerades av Daily Telegraph. Inte heller klargör man att sammanlagt tre av författarna är från Pekings universitet.

Staci Simonich, forskare vid University of Oregon och en av författarna bakom rapporten bekräftade att Zhu är en av forskarna bakom den. Zhu själv kunde inte nås för en kommentar.

– Zhu är en utmärkt vetenskapsman, sade Simonich.
Som ett svar på kritiken från People’ s Daily om att dra slutsatser om hela OS från studien sade hon:
– Vi övervakade en plats på Pekings universitet där vissa grenar hölls.

Statliga Xinhua News citerade Kevin Gosper, ordförande för IOK:s presskommission som sade ”dessa data saknar mening” eftersom OS i Peking är nästan ett år bakåt i tiden och var de mest lyckade spelen i OS-historien. 2008 avfärdade Gosper all oro för föroreningar under Peking-OS.

– Vetenskapen och datan som vi publicerat har visst mening, men jag håller med om att de inte betyder något för IOK med tanke på att spelen ägde rum för ett år sen, sade Staci Simonich.

Responsen från kinesisk media på rapporten kom troligen på order av kommunistpartiets propagandadepartement, enligt Cheng Xiaonong, Kinaexpert och redaktör på Modern China Studies.

När det kommer till internationella frågor kan kinesisk media inte uttrycka sina åsikter som de vill, förklarade Cheng.
– Propagandadepartementet ger media ytterst detaljerade instruktioner dagligen hur de ska rapportera och de använder sig vanligen av kinesiska experter som talar i regimens sak.

Utifrån intervjuerna med Zhu och Gosper och artiklarna i People’s Daily och Xinhua förekom ilskna löpsedlar i Kina:
”Kinesisk rapport tillbakavisar utländska medias rapporter om att spelen i Peking var de mest förorenade” (Sohu News)
”Professor vid Pekings Universitet kritiserar uttalande om att Peking-OS var de mest förorenade spelen” (Chinese Economic Net)
”Utländsk media förtalar Peking-OS och IOK skingrar ryktena” (Titan 24 Sports Net)

Den uppdrivna retoriken i löpsedlarna ovan uppvisar ett vanligt fenomen i kinesisk media, enligt Chen.
– Propagandadepartementet bestämmer vilken media som ska publicera originalrapporten, den så kallade ”universalrapporten”, ”tong gao” på kinesiska, och sedan måste andra media publicera samma rapport fast med andra titlar.
Vanligen är det People’s Daily eller Xinhua News som kör originalartikeln.

För att visa kommunistpartiet hur lydiga man är använder de andra medierna vanligen starkare och mer extremt språk i rubrikerna
– Kinesisk media har blivit kommunistpartiets skällande bandhundar, sade Cheng.

Staci Simonich avböjde att kommentera reaktionerna på hennes teams forskning i kinesisk media.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18926/