Peking ökar internetkontrollen
En kvinna i Peking surfar på internet. Pekings Allmänna säkerhetsbyrå har introducerat en polisiär cyberkampanj för att öka internetkontrollen. (Foto: Teheng Koon/AFP/Getty Images)


Pekings Allmänna säkerhetsbyrå har börjat använda sig av cyberpoliser för att stoppa olagliga internetaktiviteter uppger den kinesiska regeringens officiella nyhetskanaler. Kritiker av lagförslaget anser att detta bara är ännu ett verktyg som de kinesiska myndigheterna skapat för att förstärka kontrollen över internet.

Människorättsorganisationer och kritiker har länge vetat att Kina är ledande när det gäller både omfattning och teknologianvändning för att kontrollera internet. Den kinesiska kommunistregimen har använt enorma ekonomiska resurser på att importera och undersöka hård- och mjukvara för att övervaka och kontrollera informationen på internet.

Förutom det har polisavdelningar i olika kinesiska städer absolut kontroll över de lokala internetförmedlarna. Regimen ger de lokala tjänstemännen befogenhet att ta bort all information på internet som de anser kan vara farlig. Polisen kan ta bort information som de anser fläckar ner det kinesiska kommunistpartiets rykte och kan även förbjuda skribenter att publicera artiklar på webben.

I realiteten har kinesisk polis ända sedan internet introducerades i Kina på 90-talet i hemlighet arbetat med att forma nätet i enlighet med deras krav. Man berättade ingenting om censureren för allmänheten. Efter att Pekings polisavdelning tagit efter polisavdelningen i Shenzhen och deltagit i den så kallade ”polisiära cyberkampanjen” har den hemliga operationen blivit mer allmänt känd.

Pekings polis höll en presskonferens angående kampanjen där man sade att den syftade både till att ”påbörja en öppen internetkontroll utifrån lag, såväl som driva igenom upprättandet av en nätkultur.”

Enligt Kinas officiella nyhetskanaler är anledningen till internetkampanjen att kämpa mot nio typer av olagliga aktiviteter. Dessa innefattar: stöld, bedrägeri, pornografi, terrorism och andra aktiviteter som skadar det allmännas bästa. Kritiker hävdar däremot att programmet har ett mer regimstärkande syfte.

Qin Geng är en internetskribent som i en av sina essäer kallat kkp för en diktatur som vägrar demokrati. Essäen uppmärksammades av säkerhetspolis som förbjöd Qin att i framtiden publicera på nätet.

– Polis som bevakar internetbrottslingar borde ses som något bra. Här är det däremot polisen som begår de värsta brotten genom att godtyckligt förtrycka den yttrandefrihet som skyddas av den kinesiska konstitutionen. De tar ifrån medborgarna rätten att fritt sända och ta emot information på nätet, sade Qin.

– Att skada internet, skada detta informationsvertkyg, stoppa information från att spridas fritt, stoppa information från att ges ut och tas emot – eller åtminstone hindra allmänheten från att få informationen i tid – detta har pågått länge i Kina, fortsätte Qin.

Experter på Kinas internetutveckling säger att de kinesiska myndigheterna blockerar tiotusentals internetsajter. Samtidigt som en del av dem innehåller pornografi – ett innehåll som myndigheterna stolt lyfter fram att de blockerar – så fokuserar andra förbjudna sajter på nyheter och politiska debatter som inte har någonting med pornografi att göra.

Många intellektuella både i och utanför Kina har klagat på att kommunistregimen blockerar mängder av internetsajter som skulle varit av värde för det kinesiska folket, bland annat många akademiska institutioner. Till och med webbsajten för Columbia University blockeras. Kritiker säger att ett sådant beteende skadar det kinesiska samhällets utveckling.

Översatt från version