Peking offrar Hebei för att få vatten inför OS
Regimen har beslutat att pumpa vatten från Hebei till Peking för att ordna ett "grönt"-OS, trots att provinsen är svårt drabbad av torka. På bilden den uttorkade Qingfloden i Zhangjiakou. (Foto: AFP/Frederic J. BROWN)


Från och med den 12 mars har Pekings myndigheter börjat överföringen av dricksvatten från Hebeiprovinsen. Det är ett område som har svår vattenbrist, men myndigheterna vill ge det internationella samfundet ett gott intryck av de olympiska spelen som ett ”grönare” OS.

Hebeiprovinsen har haft en sjuårig torka vilket gjort marken ofruktbar. Konstbevattning är omöjlig eftersom floderna är avskurna från tillflöden. Bönderna får nu gräva ner till femtio meter för att komma åt vattnet. Trots vattenbristen i provinsen måste Hebei i alla fall förse Peking med vatten för att myndigheterna där ska vara säkra på att huvudstaden har tillräckligt med dricksvatten inför OS i augusti.

Projektet med att få vattnet till Peking har nästan kostat 1,7 miljarder euro. Det var från början meningen att ta vattnet från Yangtzefloden men det hinns inte med, därför beslöt ledarna inom det kinesiska kommunistpartiet att ta vattnet från de fyra reservoarerna i Hebei. Trots att Hebei lider svårt av torkan, måste provinsen ändå lyda order.

Samtidigt försvinner massvis med vatten i Peking. Gamla vattenledningar brister och stora kvantiteter vatten sugs upp av marken. Med den utökade befolkningen i Peking, som nu uppgår till 163 miljoner invånare, kan staden inte längre förse dem med tillräckligt med vatten.

Nybyggda stadsdelar har alltid en konstgjord sjö och fontän för att öka huspriserna. Byggnader, som National Centre for Performing Arts, är byggda för att skapa ett gott intryck och även de har konstgjorda sjöar. På grund av bristen på regn i Peking måste gräsmattor och parkträd bevattnas.

Under OS beräknas att 25 miljoner människor kommer till Peking och därmed ökar vattenkonsumtionen med 30 procent. Miljöaktivister fruktar att överföringen av vatten från andra provinser kan komma att permanentas i framtiden. Om det händer blir situationen extremt olycksbådande för Hebei. De kommer inte längre att ha något vatten.