Peking kyler ner protesterna


Efter den senaste tidens kinesiska bojkottande av franska butikskedjor samt demonstrationer mot ett självständigt Tibet kyler nu den kinesiska regimen ner de nationalistiska känslorna av rädsla för att förlora kontrollen.

Tonen i den stadskontrollerade median har ändrats från att starkt kritisera väst till att uppmana allmänheten till ”lugn” och ”rationalitet”. Experter menar att regimen särskilt oroar sig för att situationen kan dra igång demokratirörelser bland studenter vilket skulle kunna resultera i händelser liknande massakern på Himmelska fridens torg 1989.

Enligt en före detta professor på universitet i Nanjing, Guo Quan, och professor Sun Wenguang vid universitetet i Shandong, har universitet och högskolor mottagit order om att förbjuda och hindra studenter från att delta i ytterligare demonstrationer.

– Alla universitet i Kina har fått detta meddelande, säger Guo.

Enligt Guo var den senaste tidens bojkott av den franska butikskedjan Carrefour i städerna Hefei och Wuhan arrangerade av regeringen i samarbete med olika skolor.

– Vi har sett mycket bakom kulisserna. Studenterna var definitivt uppeldade av myndigheterna, säger Guo.

Att regimen eldar upp nationalismen bland studenter och allmänheten ser Guo som ett sätt att skyla över västs kritik mot regimens brott mot mänskliga rättigheter, bland annat gällande de senaste händelserna i Tibet.

Sun Wenguang menar att om protesterna hade tillåtits utvecklas hade grupper som är emot KKP också börjat starta demonstrationer. Inte minst med tanke på närmandet av årsdagen för massakern på Himmelska fridens torg (4 juni) har myndigheterna därför arbetat för att tona ner de upprörda känslorna.

– Kina är som en bunt torr ved, säger Guo och pekar bland annat på missnöjet bland investerare kring den senaste tidens sjunkande aktiemarknad. Även missnöje hos bönder och ökande priser på mat ser Guo som potentiella problem för regimen.

Översatt och bearbetat från: http://en.epochtimes.com/news/8-4-24/69721.html