Peking kritiserade Bushs tal om kommunismen
Den 12 juni medverkade president Bush vid en invigningsceremoni vid minnesplatsen för kommunismens offer i Washington D.C. (The Victims of Communism Memorial). Bush nämnde att kommunistkina är en av de regimer som bär ansvaret för hundra miljoner döda. (Foto: Saul Loeb/AFP)


President Bush fördömde de totalitära kommunistmakternas brutalitet och omänsklighet när han den 12 juni deltog vid invigningen av minnesmärket för kommunismens offer i Washington DC. Han sade att kommunismens ideologi och dess följeslagare orsakade tiotals miljoner människors död.

Qin Gang, talesman för Kinas utrikesdepartement, uttryckte ”starkt missnöje och indignation” över Bushs tal. Kinesisk media rapporterar att Kina ”hade gett Washington en allvarlig reprimand.” Några kinesiska forskare anser emellertid att Bushs tal återspeglar sanningen och att försvarandet av mänskliga rättigheter har universellt värde.

Bush nämner Kina två gånger

I talet som varade några minuter nämnde president Bush Kina två gånger. Han sade: ”Enligt den bästa forskarbedömningen har kommunismen tagit livet av tiotals miljoner människor i Kina och Sovjetunionen… Offrandet av dessa människor hänger kvar från historien – och bakom dem finns miljoner fler som dödades i anonymitet av den brutala kommunisthanden…, bland dem finns de kineser som dödades under Det stora språnget och Kulturrevolutionen.”

Qin Gang sade att vissa krafter i Washington satte denna konfrontation av ideologiska och sociala system i rörelse, utifrån tänkesätt och politiska syften från kalla krigets dagar. Han begärde att USA ”ger upp felaktigt agerande som drar gränser mellan tänkesätt och ideologier och att man slutar blanda sig i Kinas inre angelägenheter.”

Zhang Zuhua: Mänskliga rättigheter, frihet och demokrati är av universellt värde

Zhuang Zuhua, en forskare från Peking, tyckte att Bushs tal är träffande. Han sade att Bushs tal återspeglar sanningen. Utöver detta tror han att mänskliga rättigheter, frihet och demokrati är universella värden, att amerikanerna behöver dem och att även kineserna behöver dem. Han anser inte detta vara någon intern kinesisk angelägenhet.

– Under det senaste seklet har två socialistiska ideologiska rörelser, kommunism och fascism, medfört oerhörd katastrof för människorna, speciellt för folken i de kommunistiska länderna. Katastroferna innefattar förlust av egendom, frihet och liv. Till exempel dödades i Kina och Sovjetunionen tiotals miljoner människor på grund av dessa rörelser, sade Zhang.

Zhang sade att efter andra världskriget har fascismen i grund och botten blivit undertryckt men kommunismen i Kina och i några få mindre länder skapar fortfarande katastrofer även efter dess upplösning i Sovjetunionen och östeuropeiska länder. Det som Bush pratade om var att låta människorna komma ihåg vad som hände i historien och att avslöja sanna fakta och att söka rättvisa.


Sun Wen-Guang: Glöm inte historien

Sun Wen-Guang, pensionerad professor på universitetet i Shandong, sade att inrättandet av minnesmärket för kommunismens offer i USA hade inspirerat honom djupt.

– Denna händelse är mycket uppmuntrande för kineser i fastlandskina. Alla som var här ute denna morgon pratade om händelsen och alla tänker att det är en storartad sak. Många människor i världen kommer fortfarande ihåg lidandet som kommunismen fört med sig. Eftersom Bush nämnde Kina i sitt tal bryr sig människor om detta.

Avseende om det är ”kallakrigsmentalitet” eller inte, kommenterade Sun att kommunismens brotts är historiska faktum som vi inte får glömma. President Bush nämnde i sitt tal att hundra miljoner människor dog till följd av dem.

– Bland dem var de flesta kineser från fastlandskina. Under Det stora språnget dog 20-30 miljoner människor och fler dog under Kulturrevolutionen och landreformen. Alltså var de flesta av de tiotals miljoner människorna från Kina.

Sun sade att president Bush pratade om kinesisk historia. Vad gäller de nuvarande massiva kränkningarna av mänskliga rättigheter i Kina pratades det inte om.

Endast Kina gick till motangrepp

Även en tidigare ledare för Kinas kommunistparti (kkp), Deng Xiaoping, sade: ”Vägled inte,” ”Argumentera inte” och ”Hemlighåll våra förmågor,” etcetera, som riktlinjer för kommunistregimen i Kina. Fastän Bush denna gång nämnde andra kommunistländer såsom Etiopien, Afghanistan, Nicaragu med flera, reagerade endast kommunistregimen i Kina med ”starkt missnöje och kraftfullt motstånd.”

Både Sun och Zhang tror att de kinesiska kommunisterna till viss del ansetts vara talesmän för världens kommunistregimer sedan kommunismen i Sovjetunionen och Östeuropa upplöstes. Kkp tror det är viktigt att bemöta och gå till motangrepp mot Bushs tal.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-6-17/56604.html