Peking hotas av vattenbrist
Peking hotas av allvarlig vattenbrist om några år, Men redan nu är en del av stadens flodbäddar uttorkade.


Om fem till tio år kan Peking komma att få allvarliga problem med vattenförsörjningen menar experter. Pekings huvudleverantör av vatten, Hebeiprovinsen i norra Kina, hotas av allvarlig vattenbrist efter överexploatering och torka, hävdar Li Qinglin som är chef för Hebeis vattenresursdepartement.

Jämfört med på 50-talet uppgår vattennivåerna i Hebeiprovinsen i dag bara till hälften, berättade Li och hänvisade till statistik. Att vattenreservoarerna i provinsen försörjer 28 miljoner invånare i Peking och Tianjing, som båda är högkonsumerande områden, sänker nivåerna ytterligare.

Torkan som drabbat norra Kina sedan 1999 har försvårat situationen än mer. Under 2008 sänkte den totala vattenkonsumtionen nivåerna med 3,51 miljarder kubikmeter med 0,6 miljarder återvunnet vatten. År 2000 uppgick den totala konsumtionen av naturligt vatten till 4,04 miljarder.

– Vattenbrist är ett stort hot mot den sociala och ekonomiska stabiliteten i Hebei, sade Li.

Han tillade att Hebei konsumerar 15 miljarder kubikmeter grundvatten varje år av totalt 21 miljarder kubikmeter. Exploateringen har sänkt grundvattennivåerna på över 40 000 kvadratkilometer, hävdar Li.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/14348/