Peking drabbat av sandstorm och svåra luftföroreningar
Årets hittills värsta sandstorm drabbade Peking den 28 mars 2015 (Weibo.com)


Årets hittills värsta sandstorm drabbade Peking den 28 mars, och Pekings meteorologibyrå utfärdade även årets första ”blå varning” för allvarliga luftföroreningar, enligt statliga medier.

Vid lunchtid den 28 mars var sikten i Peking som sämst, omkring 3 km. Data för PM10, luftburna partiklar som är upp till 10 mikrometer i storlek, nådde över 1000µg/m3, vilket är 20 gånger högre än Världshälsoorganisationens riktlinjer. Exponering för höga koncentrationer av små partiklar som PM10 och PM2,5 ökar risken för och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägssjukdomar och vissa cancerformer.

Den 29 mars fortsatte sandstormen sin framfart, och det hela förvärrades även av smog.

Myndigheterna i Peking lade ut ett meddelande på internet den 29 mars där man bad personer och organisationer att ställa in alla utomhusaktiviteter och sportevenemang. Man rekommenderade även folk att stänga fönster och dörrar, undvika att gå ut, och att barn, äldre och personer med luftvägssjukdomar och allergier skulle vara särskilt försiktiga.

En svag kallfront med regn beräknas nå norra Kina under den 30 mars, vilket förmodas lindra sandstormen och smogen, enligt Pekings meteorologibyrå.