Peking använder nervskadande kemikalier på Falun Gong-utövare
Chen Shizhong från FN-förbundets San Diegoavdelning talade vid den 13:e sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter. (Foto: The Epoch Times)


Chen Shizhong från FN-förbundets San Diegoavdelning talade inför FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève den 15 mars och avslöjade den kinesiska regimens ökade användning av nervskadande kemikalier för att tortera Falun Gong-utövare och tvinga dem att ge upp sin tro.

I ett uppenbart försök att hindra Chen från att presentera informationen åberopade den kinesiske delegaten många procedurmanövrer vilka i slutändan försenade Chens tal med över en timme. Men allteftersom ryktet spreds om delegatens beteende kom fler och fler människor till salen för att lyssna till Chens tal.

Den kinesiska delegaten ifrågasatte inledningsvis Chens ställning som medlem av FN-förbundet. När hans status verifierats anklagade delegaten sekreteraren och ordföranden för att inte följa reglerna för kontroll av dokumenten. Senare, när Chen just hade börjat tala, avbröt den kinesiske delegaten med en ordningsfråga och påstod att ämnet som Chen skulle ta upp inte var relevant.

Alex van Meeuwen, ordförande för FN:s råd för mänskliga rättigheter, svarade att alla frågor som rör mänskliga rättigheter är i sin ordning.

Förenta staternas delegat blev också involverad och kallade ordningsfrågan ”helt olämplig”.

– Den kinesiska delegationen har invändningar mot innehållet (i Chens tal) innan det ens har hållits, sade han och uppmanade ordföranden att låta Chen tala. När Chen återupptog talet avbröt den kinesiska delegaten igen och ställde samma ordningsfråga.

När Chen slutligen kunde hålla sitt tal var rummet nästan fullt och det var tyst.

Chen citerade rapporter från FN:s särskilda rapportörer, vilka har dokumenterat tusentals fall av svår tortyr och dödande av Falun Gong-utövare, inklusive användande av kemikalier för att förstöra utövares förmåga att tänka, att vara ståndaktig i sin tro, och att behålla medvetandet.

– Efter att ha misslyckats med att bryta Falun Gong-utövarnas vilja med fysisk tortyr, har de kinesiska myndigheterna eskalerat användandet av nervskadande kemikalier för att förstöra deras förmåga att behålla tankar och samvete. Denna fruktansvärda, sinnesdödande medicinska tortyr har gjort hundratals galna och har dödat många. På grund av Kinas blockad av informationsflödet befaras dessa grymheter vara mer omfattande, sade Chen.

Chen avslutade med att vädja till det internationella samfundet att säga sin mening om Kinas användande av kemiska injektioner.

– Att tiga inför ett sådant dödande av sinnet är ett självmord på vårt kollektiva samvete och vår mänsklighet, sade han.

När han slutat kom många medlemmar fram till honom för att be om en utskrift av hans tal och hans kontaktuppgifter.

Chen berättade för Epoch Times att det finns 1 088 fall där friska Falun Gong-utövare har skadats eller dödats av att ha injicerats med skadliga kemikalier, utöver de fall som är väldokumenterade. Han sade att rapporter från de särskilda rapportörerna också innehåller fler än 200 sjukhus som aktivt deltar i förföljelsen av Falun Gong i Kina.

En deltagare, Zhang Jianxian, hade blivit skjuten den 4 juni 1989 på Himmelska fridens torg. Efter att ha hört Chens tal sade han till reportern att när den kinesiska regimen arresterade oliktänkande skickades de ofta direkt till mentalsjukhusen.

– Regimen försöker få alla oliktänkande att verka som om de var psykfall. Dessa människor är ofta grupper av troende, såsom Falun Gong, kristna och katoliker. Regimen meddelar ibland inte ens deras familjer om gripandena, sade Zhang.

David Littman, FN:s representant för Association for World Education, sade till Chen att han inte accepterade vad den kinesiska delegaten gjorde vid mötet.

– Alla frivilligorganisationer får fritt uttrycka sina åsikter när deras status väl är kontrollerad och godkänd. De bör inte ifrågasättas av någon delegation, sade han och tillade att det är dags att dessa människorättsbrott stoppas.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31577/

| Titta på NTDTV |