Påtryckningar framtvingar transplantationsvillkor
Jämförelse mellan de Olympiska spelen i Peking och naziolympiaden i Berlin. (Getty Images)


Den tredje juli, tre dagar efter att ”Regler för organtransplantationer” trädde i verket utgav Kinas hälsoministerium ”Bestämmelser för utlänningars begäran om organtransplantationer”. Dessa bestämmelser betonar att ansökningar om organtransplantationer från utlänningar måste godkännas av hälsoministeriet.

Denna gest är enligt kritiker de kinesiska myndigheternas svar på de ökande internationella påtryckningarna för att ”de olympiska spelen och brotten mot mänskliga rättigheter inte ska samexistera Kina.” Det står däremot inte klart huruvida denna reglering kommer att tillämpas, menar kritikerna.


Inga transplantationer till utlänningar utan godkännande

Enligt Xinhua News Agency (kinesiska kommunistpartiets huvudsakliga mediekanal), framlägger reglementet att medicinska enheter och dess personal inte tillåts utföra organtransplantationer till utländska medborgare som kommit till Kina som resenärer. Medicinska enheter som tänker utföra organtransplantationer för utländska medborgare måste rapportera till provinsens hälsodepartement och få hälsoministeriets godkännande.

Donerade organ kommer i första hand att tillgodose kinesiska medborgares så väl som Hongkongs, Macaus och Taiwans invånares behov. Även när det gäller patienter från de tre sistnämnda områdena ska de medicinska inrättningarna rapportera till provinsens hälsodepartement före operation.

Reglerna framlägger även att medicinska inrättningar inte på något sätt får utannonsera organtransplantationer, bortsett från de transplantationer som omnämns i ”regelverket för medicinsk annonsering”.


Internationell koalition kräver Kinas respons före den åttonde augusti


Kanadas förre statssekreterare för Asien- och Stillahavsfrågor David Kilgour, kanadensiske parlamentsledamoten Borys Wrzsnewskyj, tidigare kanadensiska parlamentsledamoten Simma Holt, judiske forskaren, rabbin och doktorn Reuven P Bulka, talesmannen för läkare mot organstölder Torsten Trey. (Foto: Liang Yao/The Epoch Times)

Kanadas förre statssekreterare för Asien- och Stillahavsfrågor David Kilgour, kanadensiske parlamentsledamoten Borys Wrzsnewskyj, tidigare kanadensiska parlamentsledamoten Simma Holt, judiske forskaren, rabbin och doktorn Reuven P Bulka, talesmannen för läkare mot organstölder Torsten Trey. (Foto: Liang Yao/The Epoch Times)

Den 30:e maj uttryckte ”koalitionen för utredning av förföljelsen av Falun Gong” (CIPFG) att om den kinesiska kommunistregimen inte lyckas ge en tillfredsställande respons till koalitionens tre krav före den åttonde augusti kommer en bojkott av 2008 års olympiska spel att inledas. Ett av kraven gäller de systematiska organstölderna från levande Falun Gong-utövare.

Koalitionen har grenar i Nordamerika, Europa, Australien och Asien. Majoriteten av de över 300 medlemmarna är representanter för politiska, juridiska och medicinska yrkesgrupper, organisationer för mänskliga rättigheter och andra icke-statliga organisationer i olika länder.

Åtskilliga vittnen samt oberoende utredningar har bekräftat att koncentrationsläger för omfattande organstölder från levande Falun Gong-utövare verkligen existerar i Kina. Många sjukhus transplanterar, med den kinesiska arméns inblandning, dessa organ till utländska patienter vilka har möjligehet att bekosta de dyra operationerna (de flesta av dessa utländska patienter anländer till Kina som resenärer och kan ”hitta” passande organ på så kort tid som ett par veckor).

Med anledning av denna information har CIPFG ställt tre formella krav på KKP:
1. Frige alla fängslade Falun Gong-utövare
2. Avsluta alla förtryckande åtgärder mot personer som stödjer och skyddar Falun Gong-utövare, såsom Gao Zhisheng och Li Hong
3. Tillåt en oberoende utredning kring anklagelserna om Kinas handel med organ som stulits från levande Falun Gong-utövare.

CIPFG betonar att de olympiska spelen och brotten mot mänskliga rättigheter inte kan tillåtas samexistera då det skulle vanhelga olympiadens rykte.


Ytlig respons från de kinesiska myndigheterna

Åtskilliga experter anser att anslaget från Kinas hälsoministerium är en ytlig och passiv respons till de internationella påtryckningarna. Alltsedan avslöjandet av organstölderna har KKP försökt sopa undan alla spår. Till exempel förhalade KKP efter avslöjandet om koncentrationslägret i Sujiatun utredningarna i tre veckor, och undanröjde och förstörde alla bevis innan de ”bjöd in” utredare.

Kinesiska myndigheter har ständigt förnekat att de tar organ från avrättade fångar. De har endast passivt medgivit att olika nivåer på lokala sjukhus har använt ”donerade” organ från fängslade ”volontärer” som snart skulle avrättas, då de inte kunnat förklara de tiotusentals organtransplantationer som utförs i Kina varje år. Detta är deras ursäkt i förnekandet av anklagelserna om organstölder från levande Falun Gong-utövare.

Utredare har nu emellertid inhämtat stora mängder förstahandsmaterial. Till exempel har utländska medborgare, vilka nu får behandling efter genomförda transplantationer i sina egna länder, avslöjat att de köpt organ i Kina. Därmed är KKP tvunget att outtalat medge hur de olika lokala medicinska inrättningar tidigare utfört transplantationer till utländska medborgare.

Analytiker påpekar att beskedet från hälsoministeriet inte bara indirekt bekräftar att Kina har varit en stor leverantör av organ de senaste åren, och därför dragit till sig många utländska patienter för organtransplantationer, utan även att de lägger över ansvaret på olika nivåer av lokala medicinska inrättningar, som om dessa illegala transplantationer inte hade någonting att göra med de kinesiska myndigheterna.

Analytikerna tror att det nu, åtminstone från ett rättsligt perspektiv, inte finns några kryphål som dessa mördare kan utnyttja, och att de inte skiljer sig från de nazister som drev koncentrationsläger i det förflutna. Men hur som helst behöver man invänta och se huruvida Kina faktiskt kan sätta stopp för organstölderna.

Det är endast en vecka kvar till den deadline som satts upp av CIPFG. Hur de kinesiska myndigheternas respons kommer att lyda inför den internationella sammanslutningens fördömande är ytterligare ett test för de kinesiska tjänstemännens samveten. Möts ej kraven kommer världens bojkott av de olympiska spelen i Peking att ha långt-gående effekter.

Översatt från engelsk version

Läs originalartikeln på kinesiska här