Patienter med kronisk tandsmärta får inte alltid rätt hjälp
Patienter som lider av kronisk tandsmärta får inte alltid den hjälp de behöver och riskerar att få genomgå verkningslösa behandlingar.(Foto: Didier Pallages/AFP)


Patienter som lider av kronisk tandsmärta får inte alltid den hjälp de behöver och riskerar att få genomgå verkningslösa behandlingar. Det behövs bättre kunskaper om tillståndet bland kollegorna, anser Maria Pigg, specialisttandläkare i Malmö som arbetar för säkrare diagnostik för den här patientgruppen.

En god munhälsa är viktigt för det allmänna välbefinnandet. Men hur noga vi än är med våra tänder så kan vi ändå få problem och förhoppningsvis får vi den hjälp vi behöver. Men ibland är kan vi få kvarstående problem trots tandbehandlingar.

Det finns patienter som lider av så kallad atypisk odontalgia, kronisk tandsmärta. De behöver ofta hjälp vid en smärtklinik.

Rotfyllning är en vanlig
behandlingsmetod som utförs på 235 000 patienter varje år. För de flesta patienterna blir resultatet bra, men omkring 7000 har kvarstående måttlig eller svår smärta ett halvår efter behandlingen.

Orsaken till smärtan tros vara en nervskada i tanden men detta vet man inte med säkerhet och tillståndet är svårt att diagnostisera.

”I stället är risken stor att de i onödan genomgår tandbehandlingar som är verkningslösa”, säger Maria Pigg, specialisttandläkare i endodonti vid Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola, i ett pressmeddelande.

Tillsammans med andra tandläkare med socialistkompetens inom olika tandvårdsområden i Malmö, arbetar Maria Pigg i en smärtgrupp. Målet är att göra en samlad bedömning för att kunna föreslå lämpliga åtgärder för patienter med smärtproblem.

– Det är ett effektiv omhändertagande, men det är samtidigt relativt ovanligt och vår grupp är den enda i sitt slag i Skåne, säger Maria Pigg.

De flesta patienter remitteras till smärtklinik. Även läkemedelsbehandling och kognitiv beteendeterapi har visat sig kunna lindra smärta.

I ett forskningsprojekt arbetar Maria Pigg för att göra säkrare diagnoser och använder sig bland annat av en metod som undersöker om patienten har en förändrad  känseluppfattning i munnen, vilket kan vara ett tecken på nervskada.

Tillsammans med forskare i USA studerar Maria Pigg olika riskfaktorer som kan leda till kronisk smärta. Som ett exempel nämner hon otillräcklig bedövning under ingreppet, eftersom andra studier visat att akut smärta är en riskfaktor för kronisk smärta.