Passa dig för dem som smickrar
(Foto: Aira/Pixelo)


Enligt Laut Shishuoxinyu, passerade kejsare Tang Tàizōng av Tangdynastin ett träd en dag efter en domstolsförhandling. Han njöt av trädets löv och grenar. En lakej, Yuwenshiji, stod i närheten och försökte smickra kejsaren genom att säga bra saker om trädet. Tang Tàizōng läxade upp smickraren:

– Wei Zheng har lärt mig att hålla ett avstånd till dem med låg karaktär. Även om jag antog att du kunde vara en av dem, blev jag inte säker förrän nu.

Yuwenshiji  blev förkrossad och bad om förlåtelse.

Konfucius sade:
– Jag betraktar de med dålig karaktär vars vassa tungor skadar vår nation, men vi måste även vara åtskilda från dem som försöker smickra, de som lätt smickrar är listiga nog att se vad deras överordnade vill och hur man gör dem på gott humör. För att nå detta syfte kan dessa människor försköna saker, förvränga sanningen och skada dem som är ärliga och upprätta. Därför, akta er för dem som smickrar!

Den rättframma tillrättavisningen som Yuwneshiji fick är ett bra exempel på detta.

Det är inte svårt att peka ut en person med låg karaktär ifrån de övriga. En person som talar sanning, vågar säga vad han har på hjärtat och är en upprätt person. De som försöker ställa sig in och smickrar är sluga och luriga.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/14078/