Partiledarna träffas för att diskutera flyktingkrisen
Foto: Kristian Pohl /Regeringskansliet


Stefan Löfven bjöd igår in partiledarna till möte om flyktingkrisen. En fråga som kan tas upp är hur många kvotflyktingar Sverige ska ta emot. I dagsläget är datumet för mötet inte fastställt. Men det blir sannolikt inte på tisdag, för då pratar Löfven med Tysklands Angela Merkel.

Jan Björklund (Fp) som efterfrågat ett partiledarmöte så snart som möjligt vill komma överens med övriga partier om att öka antalet kvotflyktingar. Folkpartiet vill se en ökning från cirka 1900 till 4000-5000. De vill enas med de andra partierna för att kunna sätta press på fler länder i Europa.

Även Centerpartiet vill få fler länder i Europa att ta ett större ansvar, till exempel genom ett kvotsystem som det som Tysklands förbundskansler Angela Merkel kräver. För Sveriges del har Lööfs parti presenterat en rad konkreta förslag för att bättre integrera flyktingarna när de kommit till Sverige. De handlar bland annat om fler vägar till jobb, ett värdigt boende och en snabbare språkinlärning hos de yngre.

Trots att flyktingfrågan är central hos Sverigedemokraterna är de inte inbjudna till partiledarmötet.

10-punktsprogram för reform
Inför tisdagens möte mellan Löfven och Angela Merkel presenterade regeringen idag ett 10-punktsprogram för att reformera EU:s flyktingpolitik. Den svenska regeringen vill att EU ska enas om ett system med säkra länder, att öka antalet kvotflyktingar till cirka 100 000 och att EU:s medlemsstater tar sitt ansvar för att upprätthålla EU:s yttre gräns och leva upp till asylreglerna. Regeringen vill också att EU fortsätter att bekämpa människosmugglarna.

– Det viktigaste nu är att alla länder tar ansvar, att vi skapar ordning och reda i mottagandet och att vi angriper orsakerna till den internationella flyktingkrisen, säger statsminister Stefan Löfven.

Röda Korset är positivt till 10-punktsprogrammet, men vill att EU tar emot minst 225 000 kvotflyktingar.

– Systemet med kvotflyktingar är på kort sikt det bästa sättet att rädda liv här och nu. Konkret innebär det att flyktingarna inte behöver använda sig av flyktingsmugglare och riskera sina liv, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Röda Korset.