Partiets kontroll över armén ifrågasätts i Kina
Det har uppstått en debatt i Kina om kommunistpartiets kontroll över armén. (Foto: AFP/Getty Images)


Liberation army daily, den kinesiska kommunistregimens tidning för militära frågor, publicerade nyligen en artikel som kraftigt motsatte sig nationaliseringen av armén. Den skulle innebära att kommunistpartiet förlorar sitt direkta inflytande över de militära styrkorna.

”När armén är nationaliserad kommer kommunistpartiet inte längre att ha absolut kontroll över den, och landets sociala natur kommer att utplånas”, hävdade artikeln som mött viss kritik i Kina.

Analytiker menar att det faktum att artikeln publicerades nu när kommunistarmén funnits i 80 år, visar på att det finns en högljudd röst för nationalisering av armén inom partiet. Experter har sagt att nationalisering av armén är en symbol för huruvida ett land har demokrati eller ej. Om ett harmoniskt samhälle behöver en armé för att skydda sig kan syftet med denna armé ifrågasättas.

Enligt en rapport i China Times kan minsta uppståndelse inför kommunistpartiets 17:e kongress leda till problem. I april betonade regimens ledare Hu Jintao flera gånger för armén att ”det är viktigt att lyda kommunistpartiets order”, något som resulterade i starkt stöd för Hu från högt uppsatta arméofficerare.

Allt eftersom reformens vågor sveper över Kina stiger också tankarna på demokrati upp inom landet. Rösterna som vill nationalisera armén hörs allt starkare.

Somliga analytiker tror att nationalisering av armén inom enpartistyret kan ske inom en överskådlig framtid. Kommunistpartiet kan dock inte tolerera sådana uppfattningar.

Ma Dingshing, en Hongkongbaserad militärkommentator sade, ”Diskussionen om nationalisering av armén kan inte föras öppet i Kina eftersom även så kallade reformister som premiärminister Wen Jiabao ännu hävdar att systemet med enpartivälde inte kommer att ändras på 100 år.”

Ma sade även att det populäraste skälet för att vägra nationalisering av den kinesiska armén är att stabilitet är det viktigaste; utan stabilitet, ingen utveckling och inget ekonomiskt välstånd. Så Kina behöver armén för att upprätthålla ordning och stabilitet.

Kommentatorn Wu Fen sade att armén finns för att skydda landet från invasion utifrån. En armé finns inte till för att garantera säkerheten i samhället, det är polisens sak.

Ma Dingshing sade, ”Vad är det största problemet med en icke förstatligad armé? Det är att armén blir kommunistpartiets redskap för att förfölja avvikande röster. Det mest uppenbara exemplet är massakern på Himmelska fridens torg. Kommunistpartiets ledare beordrade armén att attackera sitt eget folk.”

Taiwanesiske chefredaktören för Defense International, Cheng Chiwen sade, ”Kinesiska kommunistpartiet ser det taiwanesiska Kuomintang som en varning. Om armén nationaliseras förlorar den sin makt.”

Cheng Chiwen menar att nationalisering av armén är ett viktigt kriterium för ett demokratiskt land. Om armén inte kan skiljas från politiken kommer landet att stöta på mängder av oförutsedda hinder på sin väg mot demokrati och modernisering på grund av att ett fåtal personer eller ett parti kontrollerar armén.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-6-25/56864.html