Partiets intressen går före lagen
Ordföranden för den kinesiska högsta domstolen, Wang Shenjun, under sitt tal om "ingen rättssäkerhet". (Bild från Dajiyuan)


Ordföranden för den kinesiska högsta domstolen, Wang Shengjun, sade nyligen att ”det kinesiska kommunistpartiets och regeringens övergripande intressen” är överordnade lagen. Hans uttalande har lett till frän kritik. Många menar att detta är ett brott mot rättsandan.

Wang Shengjun krävde även att alla domstolar skulle ”skydda nationell säkerhet och statsmakten samt garantera social stabilitet” när man hanterar rättsfall. Enligt en rapport i kinesisk statsstyrd media gjorde Wang detta uttalande under ett tal i Nanjing den 30 augusti vid ett nationellt forum om brottslighet.

Människorättsadvokaten Zheng Jiankang kallade Wangs uttalanden ett uppenbart brott mot rättsandan.

– Att regera enligt lagen är att strikt följa lagen. Domaren ska bara handla enligt lagen. ”Det kinesiska kommunistpartiets och regeringens övergripande intressen” antyder att domaren måste lösa rättsfall i enlighet med politiska intressen. Det är helt enkelt ett uttryck för politiseringen av rättsväsendet.

Lu Xiaoyuan, en människorättsadvokat från Peking skrev på sin blogg: ”Att uppmana advokater, domare, åklagare och polistjänstemän att följa politik är att bokstavligt uppmana till politikerstyre”.

Han betonade att domstolar borde hantera alla fall baserade på ”fakta, lagen, rättvisa och rätt”.

Liu Wei, en annan advokat från Peking säger att för advokater är lagen det högsta. Hon menar att högsta domstolens ledares tro på att sätta politiken högre än lagen skiljer sig från den allmänna uppfattningen bland advokater när det gäller vad som menas med att ”följa lagen”.

Säkerhetsarbetet inför 60-årsdagen av kommunistpartiets styre startade redan i senare delen av juni. Man har även börjat rensa bort demonstranter i Peking.

I början av augusti utfärdade justitieministeriet en order där man kräver av advokater att de ska agera korrekt politiskt, säkerställa statens stabilitet och följa statsstyret.

För närvarande finns det över 50 människorättsadvokater i Kina som förtycks eller har berövats sin licens för att de försvarat Falun Gong-utövare, dissidenter och andra sårbara grupper, såsom bönder som berövats sin mark, offer för mjölkskandalen och liknande.

Advokaten Zheng Jiankang menar att regeringens och kommunistpartiets övergripande intressen är omöjliga att följa.

– Hur kan man uppmana en domare att skydda ”övergripande intressen”? Vilka är de ”övergripande intressena”? Det betyder helt enkelt att kommunistpartiet i sig är det övergripande intresset och som ett resultat av detta är kommunistpartiets politik överordnad lagen.

Massor av nätanvändare har också reagerat på rapporten från tidningen Xinhua om uttalanden med liknande kommentarer om att ”fakta, lagen, rättvisa och rätt” är ett sätt att protestera och uttrycka sitt missnöje.

En nätanvändare noterade att med nationaldagen i antågande förstärker Peking internetcensuren och tar ett hårdare grepp om rättsutövandet: ”Wang Shengjuns tal avslöjar kommunistpartiets uppfattning om lagen.”

En annan skrev helt frankt att: ”ledaren för rättssystemet är illitterat när det gäller lagen!”

Översatt från engelska

Originalartikel på kinesiska