Partiet planerar dra in på de röda mattorna
Från CCTV:s åtta minuter långa rapport där man meddelade att partiet har nya riktlinjer för att dra ner på extravagant spenderande. (Foto: CCTV)


Kinesiska kommunistpartiet säger sig överväga nya interna riktlinjer, som ska förhindra de mer överdådiga uppvisningarna av privilegier som partikadrer ofta möts av när de gör sitt arbete och reser runt i landet. Det handlar om folkmassor som hälsar dem och tar avsked av dem, blombuketter, rader av beväpnade vakter, banderoller som utropar vilket bra jobb de gör, möten med lyxig catering och till och med röda mattor. Allt detta ska stoppas, om den nya politiken nu genomförs.

”Ledande kadrer, särskilt de högt uppsatta, har genom sin arbetsstil en stor påverkan på atmosfären inom partiet, stämningen i regeringen och till och med i samhället i allmänhet,” sades det i inslaget, som sändes ut av statliga språkrören Xinhua och China Central Television (CCTV).

Riktlinjerna togs upp av kommunistpartiets nye ledare Xi Jinping den 4 december i ett möte med politbyrån, den 25 man starka grupp som kontrollerar landets politik, och i sin tur styrs av sitt ständiga utskott. Sådant som gäller ”arbetsstil” finns inte reglerat i lag, så uttalandet är främst att betrakta som löften och riktningar.

De föreslagna riktlinjerna ska ”koppla partiet närmare folket”, och tycks vara en del av den nye ledaren Xis kampanj att begränsa några av de beteenden hos partiet som upprör allmänheten.

Trots att avsikten är att skära ner på partiets ritual och pompa, så levererade man de nya instruktionerna partiets typiskt ordrika jargong.

Åtta områden inom ”arbetsstilen” skulle åtgärdas. Mer specifikt handlade det om att undvika att begränsa tillfällena när man stänger ner trafiken för officiella bilkorteger; låta statliga medier rapportera om möten utifrån deras ”nyhetsvärde”, och inte bara för att de ägt rum; generellt undvika att publicera böcker eller göra inskriptioner på offentliga monument; och upprätthålla en ”flitig och sparsam” stil när det gäller fordon, bostäder och andra livsstilsaspekter. De ska dessutom inte längre skicka ut substanslösa arbetsrapporter och presentationer, och när man är utomlands ska man inte välkomnas av grupper av utbytesstudenter. Man ska resa med små sällskap på officiellt uppdrag och inte hålla banketter eller icke godkända invigningsceremonier.

Dessa punkter lästes upp, en efter en, i ett inslag som pågick i över åtta minuter på CCTV, samtidigt som de visades upp i text på skärmen. Kommunistpartiledare har på sistone allvarligt varnat för faran med korruption inom partiet, och att man gjort sig främmande för ”massorna” genom de privilegier och den makt som de höga kadrerna åtnjuter.

Artikeln i Xinhua sade att kadrerna måste ”arbeta hårt på att ändra sin arbetsstil och verkligen lösa problemet med att massorna reagerar kraftfullt, samt från början till slut upprätthålla ett förhållande till massorna som är så nära som blodsband”. De kraftfulla reaktionerna man talar om beskrevs inte närmre, men det kan syfta på de många fall av enorma gatuupplopp som äger rum i Kina, särskilt när folk uppfattar att partitjänstemän eller de i deras kretsar har gjort sig skyldiga till grymheter eller orättvisor.

Enligt sociologiprofessorn Sun Liping på Tsinghua-universitet i Peking ägde minst 180 000 massincidenter rum under 2010, men antalet kan vara högre. Numera publiceras inte längre officiell statistik över dessa händelser.

Rapporter och kommentarer om de nya förslagen verkar ha reglerats av censuren på Sina Weibo, en av Kinas stora mikrobloggar. Vissa nätanvändare ansåg att rapporten tydde på en förändring inom partiet, men andra var syrliga i sina kommentarer.

Xi Jinping gav nyligen ett tal med titeln ”Tomt prat leder landet fel, men verklig handling förnyar nationen”. En nätanvändare från Chengdu anspelade på titeln i sin kommentar till de nya riktlinjerna: ”Om det här löftet inte följs upp kommer det bara att vara tomt prat. Vem var det som sa ‘tomt prat leder landet fel’.”

Översatt från engelska