Pärlliknande föremål kvar i munkars aska efter kremering
Buddhistiska reliker, så kallade sarira eller ringsels, visas på Heard Shrine Relic Tour på Jamyangs buddhistiska center i London, England, den 4 september 2010. (Foto: Wikimedia Commons)


Det har länge ansetts i buddhistiska traditioner att välkultiverade/fullbordade munkar samlar ett ämne i sina kroppar, vilket andra människor inte gör.

Ämnet hittas i en munks aska efter att han har kremerats och ser ut som pärlliknande objekt eller ädelstenar. Ämnet tros ackumuleras från andra världar och ses vanligen heller inte i denna vår värld.

Pärlorna kallas sarira eller ringsels. Ett antal studier har gjorts på detta fenomen. Vissa källor säger att sarira inte har testats eftersom de är sällsynta och betraktas som heliga.

Fysikern på Stanford University, William A. Tiller, Filosofie doktor, och ett team av forskare har studerat energin som omger sarira.

Nisha J. Manek, medicine doktor är huvudförfattare till rapporten som presenterades vid den årliga konferensen för Toward a Science of Consciousness vid University of Arizona 2012. Manek avslutade sin specialistutbildning vid Stanford University och var långtidsmedlem vid Mayoklinikens fakultet innan hon påbörjade sitt arbete vid Tillers institut för psykoenergetisk vetenskap.

Manek, som inte är buddhist, förklarade vad hon kände i närvaro av sarira: ”Jag kände en påtaglig utstrålning av utsökt energi flöda från reliker till mitt hjärtas centrum. Det var mycket privat och personligt och ändå förmedlade det en enorm känsla av enighet eller enhet med allt och alla. Den hade ingen motsvarighet i normal upplevelse”.

Forskarna använde metoder som utvecklats av Tiller för att objektivt mäta vad Manek kanske subjektivt upplevde som energi från relikerna.

Tiller har studerat den fysiska påverkan som mänskligt medvetande har. Han anser att det finns två typer av ämnen. En är den typ vi kan uppfatta med våra konventionella sensorer. Han beskriver att dessa ämnen finns på elektrisk atomnivå/molekylnivå.

Den andra typen förekommer i utrymmet mellan atomer och molekyler.

Vi kan vanligen inte uppfatta det som är av annat slag, vilket Tiller beskriver som att ha ett högre termodynamiskt fritt energitillstånd – det är oerhört kraftfullt. Tiller säger att han har hittat ett sätt att upptäcka detta ämne, men bara när det överlappar eller interagerar med den typ av elektriskt atom-/ molekylämnet har vi möjlighet att uppfatta och mäta. Det sker inte alltid eftersom de två ämnena ofta förblir åtskilda.

Den mänskliga avsikten aktiverar en sorts mittemellan-ämne som kallas deltrons. Deltrons underlättar samspelet mellan de två typer av ämnen.

Tillers och Maneks studie av relikerna fann att relikerna är präglade av mänsklig avsikt.

”Även om vi inte kan anse att dessa objekt… har fenomenalt medvetande finns det ingen tvekan om att en aspekt av medvetandet är präglat i båda typer av objekt. I fallet med Buddhareliker har över hundra års vördnadsfulla ”tillbedjande” hållit dessa objekt präglade. Om det inte finns någon respekt eller kärlek försvinner relikerna”, enligt rapporten. Forskarna fann också att ”atommolekyler i utrymmet [kring reliker] är ordnade på ett mer sammanhängande sätt”.

Sarira förblir mystisk. Kremering av vanliga människor tycks inte lämna efter sig sådana ämnen men sarira har inte slutgiltigt testats på andra världsliga personer.

Ebay är översvämmat med föremål, som sägs vara sarira, till försäljning för så lite som 10 dollar. En buddhistisk organisation säljer en liten samling av sarira för 4 000 dollar för att upprätthålla sin verksamhet.

Tillers och Maneks studier tyder på att sarira omges av viss energi som kan påverka tillbedjare, men energin kan delvis projiceras på sarira av tillbedjare.

Översatt från engelska