Pärlflodsdeltats ekonomiska zon i kris
En man cyklar på bron över Pärlfloden i Guangzhou. (Foto: Peter Parks/AFP/Getty Images)


Pärlflodsdeltats ekonomska region, en gång det rikaste och ekonomiskt mest dynamiska området i Kina, går nu mot en kraftig avmattning. Fler än 1 000 fabriker har lagts ned och många har varit tvungna att flytta från området.

Längs det södra kustområdet i Guangdongprovinsen ligger Pärlflodsdeltat vilket är Kinas första särskilda ekonomiska region sedan landet öppnade sina portar till världen under senare delen av 70-talet. Efter det har enorma utländska investeringar flödat in i området och förvandlat det till en gigantisk produktionsbas. 2001 producerades där nära fem procent av hela världens produkter. Trots att området endast utgör 0,4 procent av Kinas totala yta har det stått för över åtta procent av nationens ekonomi.

Under senare år har emellertid en rad svårigheter kastat sin skugga över den en gång så snabbt stegrande ekonomiska legenden. Förutom en bestående brist på arbetskraft, elektricitet och olja under senare år, ställs nu området inför stora höjningar på markpriser, arbete och energi, såväl som påverkan från handelsskydd från andra länder. Den senaste värdestigningen av valutan Renminbi har gjort det ännu svårare för områdets exportberoende ekonomi.

De många lågavlönade invandrade arbetarna i Pärldeltat har varit den största magneten för investerare, men nu finns inte längre billig arbetskraft att tillgå. På nästan varje fabrik i deltat sitter platsannonser uppe året om. Trots att lönerna har höjts avsevärt under de senaste fem åren är det fortfarande svårt för företag att hitta arbetskraft.

Pressen är även stor från de ständigt ökande priserna på råmaterial, vatten, el och fabrikshyror. En klädproducent klagade exempelvis över att priset på kopparn som används vid tillverkningen av knappar har tredubblats sedan 2004 medan priset på kläderna inte hängt med.

Som ett resultat har fabrikerna i deltat generellt sett haft det svårt. Den en gång så blomstrande skotillverkningen är numera en av de mest stillastående. Enligt Li Peng, ordförande för Asian Footwear Association, har över tusen av fem till sex tusen skotillverkare i Guangdong fått lägga ner. Han säger att i staden Huidong har en stor skotillverkare med över 3000 skofabriker fått lägga ner fyra till femhundra små och medelstora fabriker under loppet av några månader.

Enligt en rapport från China Central Television befinner sig andra affärsverksamheter i deltat såsom tillverkning av kläder, leksaker och elektronik i liknande situationer.

Krisen i deltat speglar det nuvarande tillståndet för hela fabriksindustrin i Kina. Hittills har kinesisk tillverkning framförallt kännetecknats av låga kostnader, låga vinster och arbetsintensiva fabriker. Utan att vare sig äga erkända märken eller kärnan i teknologin blir den här typen av affärsverksamhet sårbar vid marknadsförändringar.

Många företag tittar utanför deltat som ett sätt att överleva. Enligt statistik från Asian Footwear Association har cirka 25 procent av skotillverkarna i Guangdong satt upp fabriker i sydostasiatiska länder såsom Vietnam, Indien och Burma, och cirka hälften har satt upp fabriker i Kinas inlandsprovinser såsom Hunan, Jiangxi, Guangxi och Henan.

Men att flytta ut är heller ingen dans på rosor. Företag som är vana vid bekvämligheterna i Pärlflodsdeltat blir ofta nedslagna av problem som dåligt utrustade fastigheter och ökade transportkostnader i inlandet. Li Peng säger att många skotillverkare nu inte vet vilken väg de ska ta.

Översatt från version