Parlamentsledamöter och aktivister kräver frigivande av människorättsadvokat
Fd parlamentsledamot David Kilgour och generalsekreterare för Amnesty International Canada, Alex Neve, vid en presskonferens med krav på frigivning av försvunna kinesiska människorättsadvokaten Gao Zhisheng. (Foto: The Epoch Times)


Gao Zhisheng var en av Kinas mest uppmärksammade advokater innan hans försvar av mänskliga rättigheter drog på honom det styrande kommunistpartiets raseri.

Kanadensiska parlamentariker och människorättsförsvarare talade i början på mars 2009 för Gao och drog uppmärksamheten till hans senaste försvinnande som skedde efter att han avslöjat nästan två månaders tortyr under tiden han satt fängslad 2007. 

Gao berättade nyligen i ett öppet brev om den tortyr han utsattes för.

– Elchocksbatongerna stacks över hela mig och min kropp, mitt hjärta, lungor och muskler började hoppa okontrollerat under huden. Jag vred mig på golvet i smärtor och försökte krypa undan, skrev han.

– Varje gång jag blev torterad hotades jag vid upprepade tillfällen att om jag senare berättade vad som hade hänt mig, skulle jag bli torterad igen. Jag fick höra: ”Den gången kommer det att hända framför din fru och barn.”

David Kilgour, tidigare parlamentsledamot och minister för Asien och Stillahavsområdet, talade om Gaos förflutna och nutid.

– Det är inte allmänt känt att Gao Zhisheng föddes på Kinas landsbygd i en grotta. Och hans familj var så fattig att de inte ens hade råd med 100 kronor för en kista till sin far när han dog. Han har haft ett extraordinärt liv. 

Kilgour fortsatte att beskriva hur Gao hade stigit i graderna för att bli en av Kinas tio bästa advokater och att han skänkt sin tid för många som behövde hans hjälp. Han beskrev honom som ”en enastående människa.”

Gao har nu varit försvunnen i nästan fem veckor.

Kilgour läste två brev från Canadian Friends of Gao Zhisheng, en grupp som stöder försvarare för mänskliga rättigheter. I ett av breven till Kinas ledare, Hu Jintao, sades det att den kinesiska regimen anklagade felaktigt Gao för att blanda sig i Kinas affärer och efterlyste Gaos frigivning.

– President Hu, social sammanhållning kan inte uppnås förrän du slutar er regerings våldsamma förtryck av ert eget folk. Frigör Gao Zhisheng omedelbart. 

Alex Neve, generalsekreterare för Amnesty International Canada sade att Gao, ”mätt med vilka som helst mått är helt enkelt en människorättshjälte.”

Neve sade att Gao var i allra främsta ledet för de mänskliga rättigheterna i Kina och en del av en liten, men modig grupp av advokater som har försökt att försvara de mänskliga rättigheterna i kinesiska domstolar, ofta med vetskapen om att de själva kan bli utsatta för allvarliga övergrepp.

– Detta beskriver absolut träffsäkert Gao Zhisheng, hans modiga försvar av de mänskliga rättigheterna och det grymma personliga priset som han fått betala. Gao Zhisheng är en fantastisk, inspirerande människorättsadvokat, som har nyligen upprepade gånger uttalat sig till förmån för grupper och individer i Kina vars grundläggande rättigheter har brutalt motarbetats, bland annat Falun Gong-utövare, underjordiska kristna och demokratiaktivister. 

– Gaos belöning har varit en obeveklig kampanj för mänskliga rättigheter, inklusive tortyr, godtyckliga gripanden, olagliga fängslanden, hot och trakasserier, sade han

Han tillade att ”utan tvivel” har Gao arresterats av kinesiska säkerhetsstyrkor och hålls fänglad på en okänd hemlig ort.

– Det finns all anledning i världen att vara rädd för att under sådana omständigheter riskerar han ännu en gång att bli torterad. Den kanadensiska regeringen måste kraftfullt ta upp hans fall med de kinesiska myndigheterna och uppmuntra andra länder att följa vårt led.

Grace Wollensak från Falun Dafa Association of Canada sade att Gao i stor utsträckning satt f’ängslad för att han försvarat rättigheterna för Falun Gong-utövare.

– Hans fruktansvärda
behandling bör vara en väckarklocka för det internationella samfundet att se den kinesiska regimens totala förakt för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, sade hon.

Wollensak sade att den tortyr och misshandel som Gao utsatts för liknar vad hans clienter, Falun Gong-utövare, hade utsatts för. Hon sade att över 3242 utövare bekräftats döda på grund av förföljelse.

– Det belyser verkligen den livshotande risken som Gao konfronteras med. 

– I sitt senaste brev berättade Gao hur hans torterare sagt till honom att de skulle utsätta honom för tolv ronder av samma tortyr som de använt på Falun Gong-utövare och att de därefter skulle tortera honom till döds och att hans kropp aldrig skulle komma att hittas, säger hon.

– Hans torterare kopplade upprepade gånger behandlingen av honom till den mot Falun Gong.

– Vi uppmanar Kanada att kräva av de kinesiska myndigheterna att de friger Gao och stoppar förföljelsen av Falun Gong, den rättsfråga som fått Gao så modigt att försvara.

Flera kanadensiska parlamentsledamöter hade den åsikten att Kanadas regering borde kraftfullt kräva Gaos frigivande.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/12969/