Paris – när är du redo för cirkulär ekonomi
Från och med januari 2015 kommer de flesta av återvinningsprodukterna i Paris ha beteckningen "Triman" för att öka kundernas känsla för återvinning och förstärka deras återvinningsvanor (Foto: Alain Jocard/AFP/Getty Images)


Försommaren i Paris har kännetecknats av forummöten för cirkulär ekonomi. Det är en typ av ekonomi som inspirerats av arbetet med naturliga ekosystem (kretslopp av vatten, träd, osv). Den syftar till att minska effekterna av vår konsumtion på miljön genom att skapa ett cirkulerande system (liknande ekokoncept för reparering, återanvändning, återvinning) samtidigt som man vill behålla kundtillfredsställelsen.

Byrån för miljö- och energikontroll (Ademe) var den första gruppen att ta upp ämnet genom att organisera forumet "Grunderna för cirkulär ekonomi" den 17 juni. På sin hemsida introducerar byrån betydelsen av cirkulär ekonomi: "Den nuvarande logiken i vår marknadsekonomi bygger i grunden på en linjär modell av förbrukning av naturresurser: utvinna, producera, massförbruka och slänga.

Trots ansträngningar som gjorts för att minska miljöpåverkan och för att utveckla återvinningsvanor, har studier under de senaste tio åren varit eniga om att den här modellen inte är hållbar på lång sikt med tanke på den globala befolkningstillväxten (särskilt medelklassen), urbaniseringen och den därav ökande bristen på resurser.  

Det är ur det
perspektivet forumet organiserades av Ademe tillsammans med Institutet för cirkulär ekonomi. Målet var att informera deltagarna om användning av ansvarsfull konsumtion, samtidigt som man upptäcker de branscher, föreningar och myndigheter som berörs, för att förbereda en kommande process i att ändra våra konsumtionsvanor.

Den 21 juni inledde Anne Hidalgo, borgmästare i Paris, en samrådsrunda för att förbereda mötet om "Den cirkulära ekonomins allmänna situation i Stor-Paris" som kommer att hållas under det första halvåret 2015.

Borgmästaren Hidalgo förtydligade: "Mötet kommer att hållas i Stor-Paris eftersom staden Paris vill öppna sig för en bred samverkan som skall samla alla människorna i samhället, i syfte med att fastställa mål och medel som tillåter fullständig förändring av våra vanor att producera, konsumera, och förbruka".

Det slutliga målet är att bestämma en form av ekonomi med minsta möjliga påverkan på vår direkta eller indirekta miljö.

I denna trend organiserade det internationella samfundet Cradle to Cradle (C2C) det första Cafét på cirkulär ekonomi i Paris den 25 juni. C2C, vagga till vagga, är en ekonomisk, industriell och social ram som syftar till att skapa system som inte bara är effektivare utan också i grunden avfallsfria.

Deras mål var att presentera åtgärder samt de branscher som erbjuder tjänster eller produkter med en C2C-certifiering: giftfri, återanvändbar, förnybar energi, vattenvänlig och med respekt för sociala regler.

Det första eventet, tillägnat den cirkulära ekonomin, hölls i Café La Bellevilloise i 20:e distriktet i Paris den 28-29 juni, och anordnades av föreningen "Les amis du Vent" (Friends of the Wind).

Carina Orru, ordförande i föreningen, förklarade betydelsen av eventet: "Principen om cirkulär ekonomi är att komma ut från slit-och-släng-ekonomin och för att få till en hållbar ekonomi som tar hänsyn till miljön. Detta innebär till exempel att man tänker på hur man producerar saker på ett mer hållbart sätt. Man kan till exempel reparera leksaker, återanvända kartonger och tillverka plast av sjögräs.

Översatt från engelska