Papperslösa flyktingar riskerar bli utan vård


Vårdförbundet oroar sig över att regeringens lagförslag om vård för flyktingar inte ser ut att inkludera de papperslösa flyktingarna. Dess medlemmar fruktar därför att behöva bryta mot lagen för att ge vård till dem som är i behov av det.

Asylsökandes rätt till vård är inskriven i ett lagförslag som presenteras av migrationsminister Tobias Billström. Tidigare var samma sak en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och landsting. En papperslös flyktings rätt till vård diskuteras fortfarande inom regeringen.

Enligt Vårdförbundets stadga och etiska koder är deras utgångspunkt att rädda liv och värna patientsäkerhet. När regelverket säger nej till vård av papperslösa flyktingar hamnar Vårdförbundets medlemmar i ett dilemma, skriver det i ett pressmeddelande.

– Våra medlemmar tvingas att bryta mot lagen. Detta är att sätta en hel yrkeskår för en otrygg miljö. Vi kommer alltid med vår kunskap att utföra den vård som människor är i behov av. Att värna om allas lika värde och allas rätt till en god och säker vård är en humanistisk och mänsklig värdegrund vi har, säger Anna-Karin Eklund ordförande i Vårdförbundet.