Pan-Blue Alliance betecknad som illegal organisation
Medlemmar av Pan-Blue Alliance fotograferas tillsammans med ättlingar till män som utexaminerats från Huangpus arméskola, framför en grav för soldater som dog i strid under den japanska invasionen. (Foto: Pan-Blue Alliance)


Den 18 september hade Pan-Blue Alliance tänkt hålla ceremonier i mer än sex provinser för att högtidlighålla 75-årsdagen av kriget mot Japan. De tvingades emellertid ställa in de flesta av dem, på grund av påtryckningar från diverse lokala myndigheter som anklagade dem för att ”skada stabiliteten”. Enligt en anonym medlem av alliansen har ministeriet för civila ärenden betecknat organisationen som illegal och därmed förbjudit dess många aktiviteter.

Pan-Blue Alliance [1] hade planerat att hålla symposium den 18 september i år för att diskutera historien kring Nationalistpartiets roll i försvarandet av Kina under kriget mot Japan. Aktiviteterna tvingades ställas in på grund av påtryckningar från lokala myndigheter. Trots detta höll medlemmar i alliansen möten i provinserna Hunan och Shandong till minne av kriget mot Japan.

En alliansmedlem från Sichuanprovinsen vid namn Chen sade att nationalgardet i Chengdu  sagt åt dem att ”inte göra något som var associerat med Pan-Blue Alliance, eftersom ministeriet för civila ärenden bedömer dem som en illegal organisation”. Chen sade också: ”Allt vi gjort känner regimen till. För tillfället kan vi bara organisera aktiviteter under våra egna namn. Fastän systemet inte är rättvist måste vi förhålla oss fredligt.”

En reporter ringde nationalgardet i Chengdu och bad om en intervju. Förfrågan nekades, och reportern sade att han ringt fel nummer. Därefter ringde han nationalgardet i Hunanprovinsen och staden Wuhan, men ingen svarade i telefon på någon av platserna.

Författaren till denna artikel ringde till ministeriet för civila ärendens avdelning i Sichuanprovinsen för att bekräfta att man officiellt placerat Pan-Blue Alliance i kategorin illegala organisationer. Den som svarade i telefonen där sade sig inte veta om det var så eller ej och föreslog ett samtal till avdelningens chef. Denne tog inte emot samtalet.

Till dags dato har åtskilliga medlemmar av Pan-Blue Alliance stått under konstant bevakning och vissa har misshandlats. Nyligen hölls Zhang Qi inspärrad i mer än 20 dagar för att ha hissat Republiken Kinas flagga på årsdagen av segern i kriget mot Japan.

Zhang Zilin, en medlem av Pan-Blue Alliance i Hunanprovinsen, förklarade den 18 september [2] som en nationell skammens dag. Han hölls inspärrad i 36 timmar av det lokala nationalgardet. Hans mobiltelefon konfiskerades och han misshandlades. Han släpptes till sist efter att ha betalat 5 000 yuan. Den 17 september lyckades han och andra alliansmedlemmar undvika polisen och resa till Heshi-sluttningen på berget Yulu [3] för att högtidlighålla de stupade soldater som dog under den japanska invasionen.

Förutom det ovannämnda har även Sun Buer, ledaren för Pan-Blue Alliance varit inblandad i en incident. Han har flera gånger kallats till förhör av polisen i Wuhan. Vid ett tillfälle hölls han i förvar, anklagad för ”olaglig sammankomst” och torterades då han inte ville skriva på ett ångeruttalande. Han sattes nyligen under bevakning och förföljdes av polisen i Wuhan för att ha ställt upp som kandidat till lokalrepresentant till folkkongressen. Han tvingades dra sig ur efter att ha blivit så illa misshandlad av polisen att han behövde sjukhusvård. Han hade dock inte råd med det, så han tvingades stanna hemma.

Polisen har arresterat måmga medlemmar på olika platser som försöker arbeta för frihet och demokrati i Kina. Många av dem stöder Falun Gong-utövare som förföljs, torteras, tvingas till tvångsarbete och avrättas genom att deras organ stjäls för att säljas.

Fotnoter:

[1] Pan-Blue Alliance (”Den all-blå alliansen”) etablerades på internet i augusti 2004. Den förser medlemmar av Kuomintang i fastlandskina med tjänster. Alliansen påstår sig ha ”tusentals registrerade medlemmar fördelade på mer än 20 städer”. Dess grundprinciper och ideologi är att ”förneka kommunismen, förespråka de tre folkprinciperna och försöka ena landet genom Kuomintang (Nationalistpartiet som styrde Kina under andra världskriget och för närvarande är ett av de stora politiska partierna i Taiwan)”

[2] Detta syftar på den s.k. manchuriska incidenten som inträffade 18 september 1931. Den innefattade bland annat att en bit järnväg i södra Manchuriet, nära dagens Shenyang, som var i japansk ägo, sprängdes av japanska underofficierare. Den japanska militären beskyllde kinesiska dissidenter för sprängningen och använde detta som ett skäl för att annektera Manchuriet. I Kina kallas incidenten helt enkelt ”18 september-incidenten”.

[3] Berget Yulu i staden Changsha är gravplats sedan 1939, till minne av de soldater ur 73e armén som dog i strid under den japanska invasionen.

http://www.theepochtimes.com/news/6-9-23/46266.html