Påminnelse i samband med "Sino-Ki Medical Symposium"
I Kina blir tusentals Falun Gong-utövare årligen offer för organstölder. Zhang Zhong (bilden) är ett av tusentals kända fall av Falun Gong-utövare som dött till följd av tortyr i kinesiska fängelser och arbetsläger. (Foto: www.faluninfo.net)


Vilka konsekvenser skulle det innebära för mänskligheten om medicinsk forskning och medicinskt utövande inte kopplades till etik och mänskliga rättigheter? De flesta känner till Nürnbergtribunalen som åtalade Hitlers läkare för brott mot mänskligheten då de bl.a. utsatte fångar för omänskliga experiment. 

Vad många kanske inte vet är att i Kina blir tusentals Falun Gong-utövare årligen offer för organstölder. Kinas dåvarande partichef Jiang Zemin gav år 1999 polisen order att ta till alla medel för att bekämpa Falun Gong utan risk för straffåtgärder, inklusive att döda.

Detta gav fria händer till ämbetsmän inom fängelser, arbetsläger, sjukhus, polis, militär och t.o.m. domstolar att bilda ett gigantisk nätverk som skulle försörja hundratals transplantationcentraler i Kina med organ stulna från mördade Falun Gong-utövare.

Den kanadensiska f.d. statssekreteraren David Kilgour och MR-advokaten David Matas, har i en oberoende undersökning funnit fakta som tyder på att över 40 000 Falun Gong-utövare fallit offer för denna statsterrorism. www.organharvestinvestigation.net

Vi appellerar till medicinska forskare, hälsovårdsmyndigheter, och det svenska folket att sätta stopp för detta enorma brott mot medicinsk etik samt mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Vi får inte heller acceptera ett samarbete med ansvariga för dessa brott mot mänskligheten.


Bilden tagen år 1946 under Nürnberg-rättegången där nazistiska brottslingar dömdes. På de anklagades bänk, första raden: Göring, Hess, von Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Franck, Frick, Streicher, Funck och Schacht. Andra raden: Doenitz, Raeder, Von Schirach, Sauckel, Jodl, von Papen, Seyss Inquart, Speer, von Neurath och Fritzsche. (Foto: AFP/STF)

Bilden tagen år 1946 under Nürnberg-rättegången där nazistiska brottslingar dömdes. På de anklagades bänk, första raden: Göring, Hess, von Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Franck, Frick, Streicher, Funck och Schacht. Andra raden: Doenitz, Raeder, Von Schirach, Sauckel, Jodl, von Papen, Seyss Inquart, Speer, von Neurath och Fritzsche. (Foto: AFP/STF)