Palestinier söker internationellt erkännande som självständig stat
Palestinas president Mahmud Abbas har tillkännagivit att Palestinska myndigheten kommer att begära hos andra länder i Latinamerika och Asien att man erkänner Palestina som självständig stat. (Foto: Khaled Desouki/AFP/Getty Images)


Följt av ett dödläge i förhandlingarna med Israel försöker Palestina nu att få ett internationellt erkännande som en självständig stat. Taktiken har redan visat sig vara framgångsrik då en del länder erkänt Palestina som stat eller uppgraderat sina diplomatiska beskickningar.

Fyra länder i Sydamerika har under de senaste månaderna erkänt den palestinska staten och president Mahmoud Abbas har tillkännagivit att Palestinska myndigheten kommer att begära att andra länder i Latinamerika och Asien gör detsamma, rapporterade den internationella nyhetstidningen Al-Sharq Alawsat.

Den palestinska FN-representanten Riad Mansur förstärkte de internationella påtryckningarna mot Israel då han tillkännagav att arabiska stater för närvarande gör utkast för en resolution till säkerhetsrådet som fördömer Israels närvaro i territorier beslagtagna 1967, inklusive östra Jerusalem.

Andra högt uppsatta palestinier, däribland palestinsk chefsförhandlare Saeb Erikat, uppmanar till internationella påtryckningar som ett sätt att bryta dödläget mellan Israel och Palestina.

Enligt Shlomo Brom från institutet för nationella säkerhetsstudier i Tel Aviv, har palestinier letat efter ett alternativ till de misslyckade förhandlingarna under en längre tid. Han säger att idén om en ensidig deklaration en gång varit populär men att internationella påtryckningar nu är huvudstrategin.

Några alternativ för att styra förhandlingarna har diskuterats av palestinska ledare sedan 2005, säger ledaren för analysteamet Eran Shayshon från den israeliska expertgruppen Reut Institute.

Bland alternativen fanns bytet till en enstatslösning medan ett annat var oförhandlad status som stat genom unilateral deklaration eller internationella påtryckningar. Båda lösningarna innebär problem för Israel som kraftigt motsatt sig Palestinas ensidiga åtgärder.

Unilateral statsstatus kan dock vara en möjlighet snarare än ett hinder, säger Shayshon. Han menar att det nuvarande förhandlingssättet om allt-eller-inget hindrar frågan att bli löst. Om dödläget skulle förvandlas till en konflikt mellan två nationer skulle det kunna bidra till framsteg men inte till ett definitivt slut på problemet.

Att bilda en palestinsk stat utan förhandlingar skulle kunna hjälpa till att komma förbi de båda sidornas svaga politiska system vilka har förhindrat en fredsöverenskommelse, sade Shayshon.

– En del människor är så förtvivlade [över möjligheten till en förhandlad uppgörelse], att de uppmanar till en internationell lösning. Jag tror fortfarande på ledarnas förmåga att nå en överenskommelse, sade Shlomo Brom och tillägger att det nuvarande israeliska intresset ligger i att starta seriösa förhandlingar och ha nära samarbete med den amerikanska administrationen.

Den palestinska premiärministern Salam Fayyad arbetar med att återuppbygga regeringsinstitutioner och ekonomiska institutioner för Palestinska myndigheten, för att förbereda den för satus som självständig stat när tiden är inne.

En ekonomisk granskningsrapport från Världsbanken konstaterade i september att ”om Palestinska myndigheten behåller sin nuvarande kapacitet att bygga institutioner och tillhandahålla offentliga tjänster, är den välpositionerad för att etablera en stat när som helst i nära framtid.”

Inför dessa förändringar har den palestinska allmänheten varierande åsikter. Enligt en undersökning i oktober, vilken utfördes av Palestinian Center for Policy and Survey Research, stödjer de flesta palestinier åtgärderna inklusive att man vänder sig till säkerhetsrådet eller gör en unilateral deklaration för statsstatus, men de flesta tycker inte att dessa åtgärder är effektiva.

Enligt undersökningen föredrar 69 procent av palestinierna att vända sig till FN:s säkerhetsråd för att erhålla erkännande för en palestinsk stat. 54 procent stödjer en unilateral deklaration för palestinsk statsstatus och 51 procent stödjer idén om ett icke våldsamt och obeväpnat motstånd.

Undersökningen visar också att 76 procent av palestinierna tror att om de vänder sig till säkerhetsrådet kommer USA att använda sitt veto för att hindra ett erkännande av en palestinsk stat. 75 procent är övertygade om att ifall palestinierna unilateralt deklarerar statsstatus så skulle det vara meningslöst eller göra förhållanden värre.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/47752/